Δοξολογία Ιακώβου Πρωτοψάλτου, ήχος βαρύς τετράφωνος (Πεστενγκιάρ)

Top