Δοξολογία Αργοσύντομος Ήχος πλ Δ΄ Επί τη βάσει δοξολογίας Χριστοδούλου Κεσσανιέως π. Γ. Σκουρτανιώτη (και η 2η από το ίδιο βιβλίο, στο κατά δύναμη)

Top