Δοξαστικὸ ἀποστίχων ὄρθρου μηναίου σὲ Κυριακὴ

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


«Ἐὰν ὁ ἅγιος ἔχῃ μόνον δοξαστικὸν ἐν τῷ ὄρθρῳ, οὐχὶ δὲ καὶ στιχηρά, ψάλλομεν δ' στιχηρὰ ἀναστάσιμα, γ' ἀνατολικὰ λέγοντες ἐν τῷ τελευταίῳ αὐτῶν καὶ τὸν ἕνα στίχον τῆς Κυριακῆς· καὶ εἶτα τὸν στίχον τοῦ ἁγίου καὶ τὸ ἰδιόμελον αὐτοῦ ὡς ὄγδοον στιχηρόν» (τυπικὸ Ρήγα σ. 177).
 
Last edited:
Top