Δοξαστικὰ Ἁγ. Εὐφροσύνης

#1
Ἀνεβάζω μιὰ μελοποίηση ποὺ ἔκανα, γιὰ προσωπικὴ χρήση, τῶν δοξαστικῶν τῆς Ἁγίας Εὐφροσύνης (25 Σεπτεμβρίου) σὲ ὑμνογραφία Γερασίμου τοῦ Μικραγιαννανίτου, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ πρῶτο (εἶναι τοῦ Στουδίτου καὶ τὸ μουσικὸ κείμενο εἶναι ἀπὸ τὴ «Μουσικὴ κυψέλη» τόμος τρίτος τῶν μὴ ἑορταζομένων Ἁγίων).
 
Last edited:
Top