Δοξαστικὰ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ

#1
Τὰ δοξαστικὰ τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ, μελοποιηθέντα δι᾿ ἰδίαν χρῆσιν τὰ ἀνεβάζω εὶς κοινὸν ὄφελος λὀγῳ τῆς ἐπικειμένης ἑορτῆς του.
 

Attachments

Top