Δοξαστικό των αίνων της Μεταμορφώσεως - (΄Ηχος Πλ. Δ) - Γρηγόρης Νταραβάνογλου

Andrew.Marget

Νέο μέλος
#1
Το δοξαστικό των αίνων της Μεταμορφώσεως το Σωτήρος ερμηνεύει ο Άρχων Μαΐστωρ της Μ.τ.Χ.Ε Γρηγόρης Νταραβάνογλου. Το μέλος ανήκει στον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μ.τ.Χ.Ε Θρασύβουλο Στανίτσα. Η ηχογράφηση έλαβε χώρα στον Ι.Ν.Αγ.Γεωργίου Ναυπλίου στις 13-8-89. Τις θερμές μου ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στον αγαπητό μου κύριο Γεώργιο Δαρλάση για την παρόυσα ηχογράφηση η οποία του ανήκει.

Στη φωτογραφία απικονίζονται ο κ. Γεώργιος Δαρλάσης, ο Άρχοντας Πρωτοψάλτης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χαρίλαος Ταλιαδώρος και ο Άρχων Μαΐστωρ της Μ.τ.Χ.Ε Γρηγόρης Νταραβάνογλου.

Παρέλαβεν ὁ Χριστός, τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν, καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ Ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ, ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. Καὶ ὤφθησαν Μωϋσῆς καὶ Ἠλίας μετ’ αὐτοῦ συλλαλοῦντες, καὶ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδόκησᾳ, αὐτοῦ ἀκούετε.
 
Last edited:
Top