Δοξαστικό αίνων Κυριακής της Τυρινής «Έφθασε καιρός» & Ιδιόμελα των αίνων «Το στάδιον των αρετών» «Αδάμ του παραδείσου»

panaretos

παλαιο μελος
#1
Δοξαστικό αίνων Κυριακής της Τυρινής ''Έφθασε καιρός΄΄ ήχος Πλ Β΄ (σε σύνθεση Άρχοντος Πρωτοψάλτου Θρ.Στανίτσα)

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης Παύλος Φορτωμάς συνοδεία Β.Χ

Πρόκειται για άριστο δείγμα της υμνολογίας της Τυροφάγου μέσα από την οποία προβάλλει το δράμα της Πτώσεως και η «αντίρροπη», σωτήρια δύναμη της νηστείας. Την Κυριακή της Τυρινής γίνεται ανάμνησις της εξόδου του Αδάμ από του Παραδείσου. Δεν ήταν τόσο η παρακοή των πρωτοπλάστων που τους έφερε την πτώση, όσο η αμετανοησία τους στο γλυκό κάλεσμα του Κυρίου «Ἀδάμ ποῦ εἶ;» για επιστροφή και αναγνώριση του λάθους τους. Έτσι έχασαν την θεϊκή αγάπη, έμειναν γυμνοί από την λαμπρότητα της θεϊκής χάριτος και «εκάθησεν Αδάμ απέναντι του Παραδείσου και έκλαυσεν πικρώς». Έκλαψε για την απώλεια της θεϊκής παρουσίας και χάριτος από την καθημερινότητά του και για την καταβαράθρωσή του στην άβυσσο της άνευ Θεού ζωής. Η ιδιότητα μας σαν δημιουργήματα, εξυπακούει την κατανάγκη εξάρτηση μας από τον Δημιουργό μας, την «πηγή της ζωαρχίας», αυτόν ο οποίος μας έδωσε ζωή. Αμαρτία είναι η αυτονόμηση μας˙ το να ακολουθούμε το δικό μας θέλημα και όχι το δικό Του.


 

panaretos

παλαιο μελος
#2
Ιδιόμελο των αίνων της Κυριακής της Τυρινής ΄΄Το στάδιο των αρετών΄΄ σε ήχο πλ Α΄.. (σε σύνθεση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου ΜΤΧΕ Θρ.Στανίτσα)

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης Παύλος Φορτωμάς συνοδεία Β.Χ


 

panaretos

παλαιο μελος
#3
Ιδιόμελο των αίνων της Κυριακής της Τυρινής ΄΄Αδάμ του παραδείσου΄΄ σε ήχο πλ Β΄.. (σε σύνθεση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου ΜΤΧΕ Θρ.Στανίτσα)

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης Παύλος Φορτωμάς συνοδεία Β.Χ


 
Top