Δοξαστικό Αποστίχων Εσπερινού Αγίου Ανδρέου, ήχος γ΄, «Τον συναίμονα Πέτρου» : Φανάρι 29 Νοεμβρίου 2014

Top