Δοξαστικό Αγίων Πατέρων, Μέλος Γεωργίου Ραιδεστηνού

#1


Τῶν ἁγίων Πατέρων ὁ χορός, ἐκ τῶν τῆς οἰκουμένης περάτων συνδραμών, Πατρός, καὶ Υἱοῦ, καὶ Πνεύματος ἁγίου, μίαν οὐσίαν ἐδογμάτισε καὶ φύσιν, καὶ τὸ μυστήριον τῆς θεολογίας, τρανῶς παρέδωκε τῇ Ἐκκλησίᾳ· οὓς εὐφημοῦντες ἐν πίστει, μακαρίσωμεν λέγοντες· Ὦ θεία παρεμβολή, θεηγόροι ὁπλῖται, παρατάξεως Κυρίου, ἀστέρες πολύφωτοι, τοῦ νοητοῦ στερεώματος, τῆς μυστικῆς Σιὼν οἱ ἀκαθαίρετοι πύργοι, τὰ μυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου, τὰ πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου, Νικαίας τὸ καύχημα, οἰκουμένης ἀγλάϊσμα, ἐκτενῶς πρεσβεύσατε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Υ.Γ.: αυτή η ανάρτηση, έγινε με αφορμή της εκδημίας, προς Κύριον, του Άρχ. Λ. Αγγελόπουλου. Ας είναι αιωνία του η μνήμη. Ο Κύριος ας τον αναπαύσει εν χώρα ζώντων & εν σκηνές δικαίων.
Χριστός Ανέστη.
 
#2
Από το κανάλι του Βαγγέλη Κοτσώνα.
Το Δοξαστικό των αίνων της Κυριακής των Αγ. Πατέρων. Μέλος Γεωργίου Ραιδεστηνού. Ζωντανή ηχογράφηση στον Ι. Ν. Αγίας Ειρήνης οδού Αιόλου. Ψάλλει ο Λυκούργος Αγγελόπουλος.
 

Attachments

Top