Δοξαστικό Αίνων Ζωοδόχου Πηγής

petros

Παλαιό Μέλος
#1
Το αυριανό δοξαστικό της Ζωοδόχου Πηγής ποιο είναι;
Στα περισσότερα θέματα (όταν πέφτει μετά του αγίου Γεωργίου) Δόξα...είναι του αγίου Μάρκου. Αύριο;
 

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#2
Το αυριανό δοξαστικό της Ζωοδόχου Πηγής ποιο είναι;
Στα περισσότερα θέματα (όταν πέφτει μετά του αγίου Γεωργίου) Δόξα...είναι του αγίου Μάρκου. Αύριο;
Δόξα και νυν Αναστάσεως ημέρα.
Αυτό που αναφέρετε αφορά το 2014.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Το αυριανό δοξαστικό της Ζωοδόχου Πηγής ποιο είναι;
Τό μήνυμά σου ἀπό τά μουσικά τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς μεταφέρθηκε σέ νέο θέμα στήν ὑποενότητα τοῦ Τυπικοῦ γιά τήν Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου.
Ἴσως φαίνεται λογικό, σέ μιά ἀκολουθία, ἐνῶ ὑπάρχουν δοξαστικά ἑσπερινοῦ, νά μήν ὑπάρχει αἴνων.
Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅμως, ὅτι ἡ Διακαινήσιμος δέν προέβλεπε ἄλλες ἀκολουθίες πλήν τῆς ἀναστασίμου, γι᾿ αὐτό καί ἡ προσημείωση τοῦ Πεντηκοσταρίου:
Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
Ε Σ Π Ε Ρ Α Σ

Ψάλλομεν τὴν παροῦσαν Ἀκολουθίαν, τὴν γεγονυῖαν παρὰ κυρίου Νικηφόρου Καλλίστου τοῦ Ξανθοπούλου, εἰς τὴν Ὑπεραγίαν καὶ Κυρίαν Δέσποιναν Θεοτόκον, τὴν Ζωοδόχον Πηγὴν· οὐ γὰρ εὕρομεν ὑπὸ τυπικοῦ τὴν τοιαύτην Ἀκολουθίαν, ἀλλ' ἐτέθη δι' ἀγάπην τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Καί φαίνεται ἐπίσης στό Πεντηκοστάριον ἡ διακριτική ἐνσωμάτωση (θά λέγαμε) τῆς ἀκολουθίας τῆς Θεοτόκου (προαιρετικά ἀπόστιχα), στήν ὁποία ὅμως δέν συντάχθηκε δοξαστικό αἴνων καί ἀφέθηκε τό ἀναστάσιμο.
Πλήν ὅμως μεταγενέστερα ὑπῆρξε σύνταξη πλήρους ἀκολουθίας, πού βλέπετε στό θέμα: Παρασκευὴ Διακαινησίμου - Ἀκολουθία Ζωοδόχου Πηγῆς (ὅπου καί δοξαστικό αἴνων).
Ἄλλα θέματα τυπικοῦ στό προϋπάρχον θέμα αὐτῆς τῆς ὑποενότητας.


 

petros

Παλαιό Μέλος
#4
Τό μήνυμά σου ἀπό τά μουσικά τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς μεταφέρθηκε σέ νέο θέμα στήν ὑποενότητα τοῦ Τυπικοῦ γιά τήν Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου.
Ἴσως φαίνεται λογικό, σέ μιά ἀκολουθία, ἐνῶ ὑπάρχουν δοξαστικά ἑσπερινοῦ, νά μήν ὑπάρχει αἴνων.
Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅμως, ὅτι ἡ Διακαινήσιμος δέν προέβλεπε ἄλλες ἀκολουθίες πλήν τῆς ἀναστασίμου, γι᾿ αὐτό καί ἡ προσημείωση τοῦ Πεντηκοσταρίου:
Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
Ε Σ Π Ε Ρ Α Σ

Ψάλλομεν τὴν παροῦσαν Ἀκολουθίαν, τὴν γεγονυῖαν παρὰ κυρίου Νικηφόρου Καλλίστου τοῦ Ξανθοπούλου, εἰς τὴν Ὑπεραγίαν καὶ Κυρίαν Δέσποιναν Θεοτόκον, τὴν Ζωοδόχον Πηγὴν· οὐ γὰρ εὕρομεν ὑπὸ τυπικοῦ τὴν τοιαύτην Ἀκολουθίαν, ἀλλ' ἐτέθη δι' ἀγάπην τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Καί φαίνεται ἐπίσης στό Πεντηκοστάριον ἡ διακριτική ἐνσωμάτωση (θά λέγαμε) τῆς ἀκολουθίας τῆς Θεοτόκου (προαιρετικά ἀπόστιχα), στήν ὁποία ὅμως δέν συντάχθηκε δοξαστικό αἴνων καί ἀφέθηκε τό ἀναστάσιμο.
Πλήν ὅμως μεταγενέστερα ὑπῆρξε σύνταξη πλήρους ἀκολουθίας, πού βλέπετε στό θέμα: Παρασκευὴ Διακαινησίμου - Ἀκολουθία Ζωοδόχου Πηγῆς (ὅπου καί δοξαστικό αἴνων).
Ἄλλα θέματα τυπικοῦ στό προϋπάρχον θέμα αὐτῆς τῆς ὑποενότητας.


To δοξαστικό των αίνων της παρούσας ακολουθίας όπως υπόδειξε ο π. Μάξιμος, μελοποιημένο για επόμενη χρήση :wink:.
(δεν πρόλαβω να το ανεβάσω χθές)
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
To δοξαστικό των αίνων της παρούσας ακολουθίας όπως υπόδειξε ο π. Μάξιμος, μελοποιημένο για επόμενη χρήση :wink:.
(δεν πρόλαβα να το ανεβάσω χθές)
Εὐχαριστοῦμε. Τό μήνυμα σου μαζί μέ τό ἀρχεῖο ἀντιγράφηκε στά μουσικά.

Νά συμπληρώσουμε, ὅτι ὁ μακαριστός π. Κων. Παπαγιάννης στό ΣΤ προβλέπει (θεωρῶν «εὔλογον τήν συμπλήρωσιν εἰς τό σημεῖον τοῦτο») τό δοξαστικό τῶν ἀποστίχων (Σαλπίσωμεν φιλέορτοι ἐν ὕμνοις), ὡς ὁμόηχον τῶν (προηγουμένων) στιχηρῶν καί τοῦ (ἑπομένου) δοξαστικοῦ τοῦ Πάσχα, σέ ἀντίθεση μέ τό ΤΔ πού ὁρίζει τῶν ἑσπερίων.


 
Top