Δοξαστικό «Των αγίων Πατέρων...»

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Ἀνοίγω αὐτό τό θέμα ἐδῶ, στήν ὑποενότητα τῶν Ἠχογραφήσεων, πού ὀνομάζεται Μέλη, μέ αὐτόν τόν τίτλο [Δοξαστικό «Των αγίων Πατέρων...»], ὥστε ἀπό ἐδῶ νά παραπέμψω στήν ὑποενότητα "Πεντηκοστάριο", ὅπου διεπίστωσα ὅτι σ᾿ αὐτήν ἔχουν τοποθετηθεῖ ἠχογραφήσεις αὐτοῦ τοῦ μέλους, ἐνῶ ἑορτές τῶν Πατέρων (ὡς γνωστόν) ἔχουμε καί τόν Ἰούλιο καί τόν Ὀκτώβριο.
Τίς προάλλες, προσπαθώντας νά βοηθήσω στήν τακτοποίηση τοῦ τεράστιου ὑλικοῦ, ἕνα θέμα τοῦ μακαριστοῦ κυρ-Βαγγέλη (πού ἀπέσπασα ἀπό ἀλλοῦ) πού ἀναφερόταν «σε τρεις εκτελεσεις, του δοξαστικου ''Των Αγιων Πατερων ο χορος ...''», τό εἶχα τοποθετήσει γενικά στά Μέλη, μέ τό παραπάνω σκεπτικό τῶν τριῶν διαφορετικῶν ἑορτῶν. Ὅμως καί αὐτό τώρα τό μετέφερα στό Πεντηκοστάριο καί ἄς γνωρίζουμε ὅτι ἠχογραφήσεις τοῦ δοξαστικοῦ τῶν Πατέρων, ἀσχέτως ἄν ἐνδιαφερόμεθα γιά τόν Ἰούλιο ἤ τόν Ὀκτώβριο, θά βρίσκονται στό Πεντηκοστάριο.


 
Top