[Ανακοίνωση] Δοξαστικόν αίνων Ταξιαρχών

Th4nasis

Παλαιό Μέλος
http://www.youtube.com/watch?v=n4E2aPQCgeU&list=PLwrzsXHZFX83X-Z3gFi_nnYeF9gPBAz-- Όπου επισκιάση η χάρις σου Αρχάγγελε, εκείθεν του διαβόλου διώκεται η δύναμις· ου φέρει γαρ τω φωτί σου προσμένειν, ο πεσών Εωσφόρος· Διο αιτούμέν σε τα πυρφόρα αυτού βέλη, τα καθ' ημών κινούμενα απόσβεσον, τη μεσιτεία σου λυτρούμενος ημάς, εκ των σκανδάλων αυτού, αξιΰμνητε Μιχαήλ Αρχάγγελε.
 
Top