Δοξαστάριον Τριωδίου-Πεντηκοσταρίου Ιακώβου (ΕΒΕ-0913)

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Χειρόγραφο της νέας γραφής. Εξήγηση Χουρμουζίου.

Ταυτότητα κωδικογράφου
Χρονολογία γραφής από σαρκώσεως Κυρίου = 1822

Περιεχόμενα κείμενα
Γενικός τίτλος = Δοξαστάριο

Ταυτότητα χειρογράφου
Αριθμός = 0913
Βιβλιοθήκη - Συλλογή = ΕΒΕ

Ταυτότητα κωδικογράφου
Χρονολογία γραφής στο χειρόγραφο = 1822
Κωδικογραφικό σημείωμα = φ.110v: Το παρόν παρ'εμού του αναγνώστου ζησίδου εγρά/φη δια δαπάνης του αγίου ηγουμένου της μονής/ Ιωάννου του Θεολόγου κυρίου Ματθαίου, (και) εδώ/ θη τω κυρίω Ιωσήφ τω το νέον της μουσικής/ σύστημα παρ'εμού διδαχθέντι / τη 12η Ιαννουαρίου/ 1822/ Εις χώραν ζάρκου
Όνομα και ιδιότητα κωδικογράφου = Ζησίδης αναγνώστης

Διακοσμητικά στοιχεία
Πρωτογράμματα = Ερυθρά με φυτικά κοσμήματα.
Επίτιτλα = Ταινιοειδή, χαραγμένα με ερυθρό μελάνι και διακοσμημένα με φυτικά μοτίβα.

Βιβλιοδεσία
Ύλη καλύμματος πινακίδων = Δέρμα
Ύλη πινακίδων = Χαρτόνι
Είδος βιβλιοδεσίας = Νεωτερική

Ταυτότητα χειρογράφου
Προέλευση = Άγνωστη
Στίχους = 15
Στήλες = 1
Παράφυλλα = X
Φύλλα ή σελίδες = φφ.114
Διαστάσεις = Μήκος = 210, Πλάτος = 150
Ύλη = Χαρτί
Χρονολόγηση = Χρονολογία = 1822

Σημειώματα
Άλλα σημειώματα = φ.114r: τω συντελεστή των όλων θεώ δόξα
Κτητορικά = φ.110v: + νυν δε ηγοράσθη παρ'εμού Δοσιθέ(ου) ιερομονάχ(ου)/ εκ μονής Δουσίκ(ου) δια γρόσια πεντήκοντα: / τη 15η μαΐου 1824/ εις χώραν ζάρκ(ου)

Κατάσταση
Γενική εκτίμηση = Πολύ Καλή
 

Attachments

  • Δείγμα.jpg
    644.8 KB · Views: 88
  • Περιεχόμενα ΕΒΕ-0913.jpg
    82.7 KB · Views: 16
Top