Δισκογραφία Ματθαίου Τσαμκιράνη

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#1
Επειδή όπως φαίνεται η σελίδα που πωλούνταν δεν είναι ενεργή πλέον στο διαδίκτυο τα αναφέρω και εδώ για να υπάρχουν σαν κατάλογος. Σύμφωνα με τη σελίδα, τα CD έχουν γίνει με μετατροπή από κασέτα και έχουν επεξεργαστεί ψηφιακά σε studio ηχογραφήσεων.

Ματθαίος Τσαμκιράνης

Περιεχόμενο των διαθέσιμων CD

Η ΟΚΤΑΗΧΟΣ - 8 CD

Η ΟΚΤΑΗΧΟΣ αποτελείται από 8 CD, ένα στον κάθε ήχο, με τα εξής περιεχόμενα
Θεός Κύριος – Απολυτίκιο –Θεοτοκίο –Καθίσματα – Αναβαθμοί – Κανόνας – Πάσα πνοή – Αινείτε –Στιχηρά Αίνων – Εωθινό – Δοξολογία Αργή – Δύναμις – Χερουβικό και Λειτουργικά μετ’εκφωνήσεων από την συλλογή Α.Καραμάνη.ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ - 2 CD

Οι ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ αποτελούνται από 2 CD, το 1ο περιέχει τις καταβασίες Γεννήσεως της Θεοτόκου – Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού –Εισοδίων της Θεοτόκου – Γεννήσεως του Χριστού – Θεοφανείων – Υπαπαντής του Κυρίου και Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, το 2ο περιέχει τις καταβασίες Μεταμορφώσεως του Σωτήρος – Κοιμήσεως της Θεοτόκου – Κυριακής του Ασώτου – Κυριακής των Απόκρεω – Κυριακής των Βαϊων -Κυριακής του Πασχα – Μεσοπεντηκοστής – Αναλήψεως και Κυριακή Πεντηκοστής από το ειρμολόγιο Ιωάννου Πρωτοψάλτου.ΑΡΓΕΣ ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ - 3 CD

Oι ΑΡΓΕΣ ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ αποτελούνται από 3 CD, το 1ο περιέχει τις καταβασίες Κοιμήσεως της Θεοτόκου – Χριστουγέννων (Διπλές) – Κυριακής Σταυροπροσκυνήσεως – Κυριακής Πάσχα και Κυριακής Θωμά, το 2ο περιέχει Θεοφανείων(Διπλές) – Κυριακής του Ασώτου – Υπαπαντής του Κυρίου – Ευαγγελισμού της Θεοτόκου - την Θ’ του Ευαγγελισμού και της Μεταμορφώσεως του Κυρίου, το 3ο περιέχει της Α’ Κυριακής των Νηστειών – Κυριακής Βαϊων –Πεντηκοστής (Ιαμβικές) – Αναλήψεως –Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου και Τυροφάγου – Κυριακής Απόκρεω και Υψώσεως Τιμίου Σταυρού και τα 3 CD είναι από το ειρμολόγιο Ιωάννου Πρωτοψάλτου.


ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ - ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ & ΣΤΙΧΟΙ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ - 1 CD

Τα ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ και ΣΤΙΧΟΙ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ είναι 1 CD που περιέχει τα Προσόμοια και τα Καθίσματα κατ’ ήχον καθώς και στίχους Αποδείπνου του Πέτρου Πελοπονησίου.


Θ' ΩΔΗ - 1 CD

Η Θ’Ωδή είναι 1 CD που περιέχει τα τροπάρια της Ενάτης όλων των Δεσποτικών και Θεομητορικών του Ενιαυτού, αναλυτικότερα δε Κοιμήσεως Θεοτόκου – Χριστουγέννων – Αναστάσεως – Κυριακής του Θωμά – Θεοφανείων – Υπαπαντής – Ευαγγελισμού- Μεταμορφώσεως του Σωτήρος – Κυριακής Βαϊων – Αναλήψεως – Πεντηκοστής – Υψώσεως Τιμίου Σταυρού – Σαββάτου Λαζάρου και Εισοδίων της Θεοτόκου από το ειρμολόγιο Ιωάννου Πρωτοψάλτου.


ΚΑΛΩΦΩΝΙΚΟΙ ΕΙΡΜΟΙ - 1 CD

Οι ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΟΙ ΕΙΡΜΟΙ είναι 1 CD που περιέχει τους Καλοφωνικούς Ειρμούς Εσείσθησαν λαοί(Π.Μπερεκέτου) – Πάσαν την ελπίδα μου(Π.Χαλάτζογλου) – Έφριξε γη(Π.Χαλάτζογλου) και το Όμμα της καρδίας μου (Νικολάου Πρωτοψάλτου).


ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - 1 CD

ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ είναι 1CD που περιέχει Ύμνους του Δωδεκαημέρου όπως Των νομικών διδαγμάτων – Αναστασίας Φαρμακολυτρίας(οκτάηχον) – Νυν προφητική προόρησις(Α’Ωρας) – Εξεπλήτετο ο Ηρώδης(Θ’ Ώρας) – Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου – Καταβασίες Χριστουγέννων – Η Θ’Ωδή ( Μυστήριον / Στέργειν ) – Αυγούστου μοναρχήσαντος – από τον Ν’Δόξα / Τα σύμπαντα σήμερον και Έλεησόν με / Δόξα εν Υψίστοις – Επεσκέψατο ύμας - Στιχηρά των Αίνων – Δόξα/ Ότε καιρός – Και νυν/Σήμερον ο Χριστός – Η γεννησίς σου και Αίμα και Πύρ (Κυριακής μετά την Γέννησιν) από την συλλογή Α.Καραμάνη.


ΤΡΙΩΔΙΟΝ - 1 CD

Το ΤΡΙΩΔΙΟΝ είναι 1CD που περιέχει Ύμνους Τριωδίου όπως Μη προσευξώμεθα – Παντοκράτωρ Κύριε – Ταις εξ έργων καυχήσεσι – Ω! Πόσων Αγαθών – Πάτερ Αγαθέ – Θρηνώ και οδύρομαι – Ως άνθος μαραίνεται – Μη Αποστρέψεις – Νυν αι δυνάμεις – Κατευθηνθύτω – Ω! Ποία ώρα τότε – Προκαθάρωμεν εαυτούς – Το στάδιον των αρετών και Προ εξ ημερών του Πάσχα από το Τριώδιο του Θ.Στανίτσα.


ΥΜΝΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ - 1 CD

Το ΥΜΝΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ είναι 1CD που περιέχει Ύμνους από το Πεντηκοστάριο όπως Δεύτε λάβετε / Την Αναστασίν σου / Χριστός Ανέστη – Καταβασίες Αναστάσεως – Σαρκί Υπνώσας / Πάσχα Ιερόν – Αναστάσεως Ημέρα – Ιδιόμελο του Θωμά – Δοξαστικό του Θωμά – Δοξαστικό των Μυροφόρων – Ιδιόμελο Παραλύτου – Δοξαστικό Παραλύτου – Δοξαστικό Σαμαρείτιδος – Δοξαστικό του Τυφλού – Ιδιόμελο Αναλήψεως – Ιδιόμελο Πεντηκοστής – Δοξαστικό Πεντηκοστής και Απολυτίκιο και Κοντάκιο Πεντηκοστής από την συλλογή Α.Καραμάνη.


ΙΔΙΟΜΕΛΑ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ - 1 CD

Τα ΙΔΙΟΜΕΛΑ Μ.ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ είναι 1CD που περιέχει τα Ιδιόμελα Έλαμψεν η χάρις – Δεύτε εκαθάρωμεν – Χαλινούς – Ατενίσαι – Ο τον αμπελώνα – Λησταίς λογισμοίς – Θαυμαστή – Τη Υπερμάχω (Αργόν) και το Νυν αι δυνάμεις από τον Ιάκωβο Πρωτοψάλτη.


ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΘΕΝΤΕΣ - 1 CD

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΟΙΜΗΘΕΝΤΕΣ είναι 1 CD που περιέχει την Εξόδιο Ακολουθία με τις Α΄Β΄και Γ΄ Στάσεις –Τα Ευλογητάρια – Μετά των Αγίων – Τα Ιδιόμελα – Τους Μακαρισμούς – Την Αποστολική Περικοπή – Την Ευαγγελική
Περικοπή – Ειρηνικά – Δεύτε Τελευταίον Ασπασμόν – Ορόντες με Άφωνον και Θρηνώ και οδύρομαι από το ειρμολόγιο Ιωάννου Πρωτοψάλτου.ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ - 5 CD

Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα η οποία είναι 5 CD από την συλλογή Α.Καραμάνη.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ-ΚΥΡΙΑΚΩΝ-ΠΟΛΥΕΛΕΟΙ CD 2


Το 1ο CD περιέχει τα Κοινωνικά εβδομάδος Πέτρου Λαμπαδαρίου με την εξης σειρά- Ο ποών τους αγγέλους-Εις μνημόσυνον-Ποτήριον σωτηρίου-Εις πάσαν την γην-Σωτηρία ειργάσω-Μακάριοι ους εξελέξω και τον Πολυέλεο Δούλοι Κύριον του Ιωάσαφ Διονυσάτου σε ήχο Πλάγιο του Β'.
Το 2ο CD περιέχει τα Κοινωνικά Κυριακών Γρηγορίου Πρωτοψάλτου απο τον Α΄ήχο έως και τον Πλάγιο του Β' απο την συλλογή Γ.Πρωγάκη καθώς και στίχους απο τους Πολυελέους Την δέησιν μου δέξαι[Γ.Κρητός]-Δούλοι Κύριον σε Πλάγιο του Δ' και Λόγον Αγαθόν σε ήχο 'Αγια.ΥΜΝΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ CD 1


Το CD περιέχει τους κάτωθι ύμνους Πάντων Προστατεύεις Αγαθή-Μεθ'ημών ο Θεός-Παναγία Θεοτόκε-Ψυχή μου Ψυχή μου-Κατευθυνθήτω-Γέυσασθε και Ιδετε-Αναβαθμοί-Το Προσωπόν Σου Λιτανεύσουσιν-Εν τη Στοά του Σολομώντος-Τω Σωτήρι Θεώ- Αγαπήσω σε Κύριε-Αμνέ του Θεού-Αξιον Εστί και Σε Υμνούμεν.
Οι Υμνοι αυτοί ηχογραφήθησαν στην Αμερικοί σε studio και εχουν λάβει μέρος οι ψάλτες εξ Αμερικής Παπαδόπουλος Στυλιανός Βασιλόπουλος Γεράσιμος και Κεχαγιάς ΔημήτριοςΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ CD 1

Το CD περιέχει τα Θεός Κύριος-Απολυτίκια-τις Ωδές-το Κοντάκιο με το Προκείμενο-το Ευαγγέλιον με τα Δόξα και Νυν και
Απόστολοι εκ Περάτων Μικρού και Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος.
 

Μανώλης Παπαδάκης

Πρωτοψάλτης Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Εξω Μουλιανών
#2
Κ.Δημήτρη ευχής έργον θα ναι να μας γράψετε και το τηλ.του κ.Αγγελόπουλου, ώστε εάν θέλει κάποιος να παραγγείλει κάποιο απ' τους ανωτέρω ψηφιακούς δίσκους. Εγώ είχα παραγγείλει την οκτώηχο και έμεινα ικανοποιημένος. Σπουδαίος ψάλτης με πολύ μελωδική φωνή ο Τσαμκιράνης, πρωτοψάλτης στην Καβάλα για πολλά χρόνια, μαθητής εάν δεν κάνω λάθος του Καραμάνη. Δυστυχώς έχασε τον γιο του στην απόβαση της Κύπρου των Τούρκων, και από τότε κλονίστηκε η υγιεία του. Ο Θεός ας τον αναπαύει μεταξύ των δικαίων...
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#4
Στη δισκογραφία του Ματθαίου Τσαμκιράνη πρέπει να προστεθούν και τα CD που έβγαλε το Κέντρο Ερευνών και Εκδόσεων του κ. Χατζηγιακουμή με τη φωνή του και αυτά είναι τα ακόλουθα:

CD σειρών του κ. Μανόλη Χατζηγιακουμή

ΣΕΙΡΑ «ΜΝΗΜΕΙΑ»

Ανθολογίες

- Ανθολογία 2η - Μέλη 17ου, 18ου και 19ου αιώνος, μέρος β':
- Track 05: Ειρμοί του Πάσχα, Πέτρου Βυζαντίου
- Track 06: «Ο διδούς τροφήν», από τον οκτάηχο Πολυέλεο «Εξομολογείσθε», Πέτρου του Εφεσίου, ήχ. α'
- Track 07: «Χαίρε απειρόγαμε», από το «Ρόδον το αμάραντον» του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, ήχ. βαρύς

- Ανθολογία 3η - Οκτάηχα μέλη και συστήματα:
- Track 04: «Εξομολογείσθε τω Κυρίω», από τον οκτάηχο Πολυέλεο «Εξομολογείσθε», Πέτρου του Εφεσίου, ήχ. βαρύς

- Ανθολογία 5η - Καλοφωνικοί Ειρμοί, μέρος β':
- Track 08: «Πώς σου την χάριν υμνήσαιμι», Πέτρου Μπερεκέτου, ήχ. πλ. δ'

- Ανθολογία 9η - Ειρμοί Πέτρου Βυζαντίου


Σώμα 1ο "Οκτάηχα"

- CD 12 - «Ρόδον το αμάραντον», Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος και Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης

- CD 13 - Αντίφωνα, Μανουήλ Πρωτοψάλτου

- CD 14 - «Εξομολογείσθε τω Κύριω», Πολυέλεος Πέτρου Εφεσίου


Σώμα 2ο "Καλοφωνικό Ειρμολόγιο"

- CD 9 - Καλοφωνικοί Ειρμοί
- Track 01: «Την σην ειρήνην», Πέτρου Μπερεκέτου - Κράτημα, Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχ. α'
- Track 02: «Θεόν ανθρώποις», Πέτρου Μπερεκέτου - Κράτημα, Δανιήλ Πρωτοψάλτου, Ήχ. πλ. β'
- Track 02: «Πώς σου την χάριν υμνήσαιμι», Πέτρου Μπερεκέτου - Κράτημα, Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Ήχ. πλ. δ'

Σημειωτέον πως ηχογραφήθηκαν οι σύντομοι ειρμοί των κανόνων του Πέτρου Βυζαντίνου από την πρώτη έκδοση του Ειρμολογίου και αναμένεται να κυκλοφορήσουν ως 5ο σώμα στα πλαίσια της σειράς «ΜΝΗΜΕΙΑ», απ' όπου και τα σχετικά μέλη στις Ανθολογίες. Συνεπώς, όλα τα μέλη των Ανθολογιών είτε κυκλοφόρησαν, είτε αναμένεται να κυκλοφορήσουν.
 
Last edited:

simeon

Παλαιό Μέλος
#5
Σώμα 1ο "Οκτάηχα"

- CD 12 - «Ρόδον το αμάραντον», Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος και Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης

- CD 13 - «Εξομολογείσθε τω Κύριω», Πολυέλεος Πέτρου Εφεσίου

- CD 14 - Αντίφωνα, Μανουήλ Πρωτοψάλτου
Σύμφωνα με τήν αυτή την σελίδα του ενός βιβλίου από τα CD:

Αντίφωνα, Μανουήλ Πρωτοψάλτου είναι 13ο CD

«Εξομολογείσθε τω Κύριω», Πολυέλεος Πέτρου Εφεσίου είναι το 14ο CD
 

Attachments

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#6
Σύμφωνα με τήν αυτή την σελίδα του ενός βιβλίου από τα CD:

Αντίφωνα, Μανουήλ Πρωτοψάλτου είναι 13ο CD

«Εξομολογείσθε τω Κύριω», Πολυέλεος Πέτρου Εφεσίου είναι το 14ο CD
Έχετε δίκιο. Το έλεγξα. Τα μπέρδεψα... Το διορθώνω άμεσα.
 

Johnsteff

Στεφούλης Ιωάννης
#7
Υπάρχει εμπορική παρουσία των δίσκων αυτών πλέον;
Ας μας πληροφορήσει όποιος γνωρίζει.
Αν όχι, συγχωρήσατέ μου την εξής πρόταση:

Οι κατέχοντες τις κασέτες ή τους δίσκους, ας τα ανεβάσουν (με την άδεια των εμπλεκομένων κληρονόμων, αν χρειαστεί) στο Ψαλτολόγιον. Είναι θησαυρός.

Είναι εφικτό;
 
#8
Γνωρίζει κάποιος από που μπορούμε να προμηθευτούμε τους πιο πάνω δίσκους έστω και διαδικτυακά;
 
#9
Επειδή όπως φαίνεται η σελίδα που πωλούνταν δεν είναι ενεργή πλέον στο διαδίκτυο τα αναφέρω και εδώ για να υπάρχουν σαν κατάλογος. Σύμφωνα με τη σελίδα, τα CD έχουν γίνει με μετατροπή από κασέτα και έχουν επεξεργαστεί ψηφιακά σε studio ηχογραφήσεων.

Ματθαίος Τσαμκιράνης

Περιεχόμενο των διαθέσιμων CD

Η ΟΚΤΑΗΧΟΣ - 8 CD

Η ΟΚΤΑΗΧΟΣ αποτελείται από 8 CD, ένα στον κάθε ήχο, με τα εξής περιεχόμενα
Θεός Κύριος – Απολυτίκιο –Θεοτοκίο –Καθίσματα – Αναβαθμοί – Κανόνας – Πάσα πνοή – Αινείτε –Στιχηρά Αίνων – Εωθινό – Δοξολογία Αργή – Δύναμις – Χερουβικό και Λειτουργικά μετ’εκφωνήσεων από την συλλογή Α.Καραμάνη.ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ - 2 CD

Οι ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ αποτελούνται από 2 CD, το 1ο περιέχει τις καταβασίες Γεννήσεως της Θεοτόκου – Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού –Εισοδίων της Θεοτόκου – Γεννήσεως του Χριστού – Θεοφανείων – Υπαπαντής του Κυρίου και Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, το 2ο περιέχει τις καταβασίες Μεταμορφώσεως του Σωτήρος – Κοιμήσεως της Θεοτόκου – Κυριακής του Ασώτου – Κυριακής των Απόκρεω – Κυριακής των Βαϊων -Κυριακής του Πασχα – Μεσοπεντηκοστής – Αναλήψεως και Κυριακή Πεντηκοστής από το ειρμολόγιο Ιωάννου Πρωτοψάλτου.ΑΡΓΕΣ ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ - 3 CD

Oι ΑΡΓΕΣ ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ αποτελούνται από 3 CD, το 1ο περιέχει τις καταβασίες Κοιμήσεως της Θεοτόκου – Χριστουγέννων (Διπλές) – Κυριακής Σταυροπροσκυνήσεως – Κυριακής Πάσχα και Κυριακής Θωμά, το 2ο περιέχει Θεοφανείων(Διπλές) – Κυριακής του Ασώτου – Υπαπαντής του Κυρίου – Ευαγγελισμού της Θεοτόκου - την Θ’ του Ευαγγελισμού και της Μεταμορφώσεως του Κυρίου, το 3ο περιέχει της Α’ Κυριακής των Νηστειών – Κυριακής Βαϊων –Πεντηκοστής (Ιαμβικές) – Αναλήψεως –Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου και Τυροφάγου – Κυριακής Απόκρεω και Υψώσεως Τιμίου Σταυρού και τα 3 CD είναι από το ειρμολόγιο Ιωάννου Πρωτοψάλτου.


ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ - ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ & ΣΤΙΧΟΙ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ - 1 CD

Τα ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ και ΣΤΙΧΟΙ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ είναι 1 CD που περιέχει τα Προσόμοια και τα Καθίσματα κατ’ ήχον καθώς και στίχους Αποδείπνου του Πέτρου Πελοπονησίου.


Θ' ΩΔΗ - 1 CD

Η Θ’Ωδή είναι 1 CD που περιέχει τα τροπάρια της Ενάτης όλων των Δεσποτικών και Θεομητορικών του Ενιαυτού, αναλυτικότερα δε Κοιμήσεως Θεοτόκου – Χριστουγέννων – Αναστάσεως – Κυριακής του Θωμά – Θεοφανείων – Υπαπαντής – Ευαγγελισμού- Μεταμορφώσεως του Σωτήρος – Κυριακής Βαϊων – Αναλήψεως – Πεντηκοστής – Υψώσεως Τιμίου Σταυρού – Σαββάτου Λαζάρου και Εισοδίων της Θεοτόκου από το ειρμολόγιο Ιωάννου Πρωτοψάλτου.


ΚΑΛΩΦΩΝΙΚΟΙ ΕΙΡΜΟΙ - 1 CD

Οι ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΟΙ ΕΙΡΜΟΙ είναι 1 CD που περιέχει τους Καλοφωνικούς Ειρμούς Εσείσθησαν λαοί(Π.Μπερεκέτου) – Πάσαν την ελπίδα μου(Π.Χαλάτζογλου) – Έφριξε γη(Π.Χαλάτζογλου) και το Όμμα της καρδίας μου (Νικολάου Πρωτοψάλτου).


ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - 1 CD

ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ είναι 1CD που περιέχει Ύμνους του Δωδεκαημέρου όπως Των νομικών διδαγμάτων – Αναστασίας Φαρμακολυτρίας(οκτάηχον) – Νυν προφητική προόρησις(Α’Ωρας) – Εξεπλήτετο ο Ηρώδης(Θ’ Ώρας) – Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου – Καταβασίες Χριστουγέννων – Η Θ’Ωδή ( Μυστήριον / Στέργειν ) – Αυγούστου μοναρχήσαντος – από τον Ν’Δόξα / Τα σύμπαντα σήμερον και Έλεησόν με / Δόξα εν Υψίστοις – Επεσκέψατο ύμας - Στιχηρά των Αίνων – Δόξα/ Ότε καιρός – Και νυν/Σήμερον ο Χριστός – Η γεννησίς σου και Αίμα και Πύρ (Κυριακής μετά την Γέννησιν) από την συλλογή Α.Καραμάνη.


ΤΡΙΩΔΙΟΝ - 1 CD

Το ΤΡΙΩΔΙΟΝ είναι 1CD που περιέχει Ύμνους Τριωδίου όπως Μη προσευξώμεθα – Παντοκράτωρ Κύριε – Ταις εξ έργων καυχήσεσι – Ω! Πόσων Αγαθών – Πάτερ Αγαθέ – Θρηνώ και οδύρομαι – Ως άνθος μαραίνεται – Μη Αποστρέψεις – Νυν αι δυνάμεις – Κατευθηνθύτω – Ω! Ποία ώρα τότε – Προκαθάρωμεν εαυτούς – Το στάδιον των αρετών και Προ εξ ημερών του Πάσχα από το Τριώδιο του Θ.Στανίτσα.


ΥΜΝΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ - 1 CD

Το ΥΜΝΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ είναι 1CD που περιέχει Ύμνους από το Πεντηκοστάριο όπως Δεύτε λάβετε / Την Αναστασίν σου / Χριστός Ανέστη – Καταβασίες Αναστάσεως – Σαρκί Υπνώσας / Πάσχα Ιερόν – Αναστάσεως Ημέρα – Ιδιόμελο του Θωμά – Δοξαστικό του Θωμά – Δοξαστικό των Μυροφόρων – Ιδιόμελο Παραλύτου – Δοξαστικό Παραλύτου – Δοξαστικό Σαμαρείτιδος – Δοξαστικό του Τυφλού – Ιδιόμελο Αναλήψεως – Ιδιόμελο Πεντηκοστής – Δοξαστικό Πεντηκοστής και Απολυτίκιο και Κοντάκιο Πεντηκοστής από την συλλογή Α.Καραμάνη.


ΙΔΙΟΜΕΛΑ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ - 1 CD

Τα ΙΔΙΟΜΕΛΑ Μ.ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ είναι 1CD που περιέχει τα Ιδιόμελα Έλαμψεν η χάρις – Δεύτε εκαθάρωμεν – Χαλινούς – Ατενίσαι – Ο τον αμπελώνα – Λησταίς λογισμοίς – Θαυμαστή – Τη Υπερμάχω (Αργόν) και το Νυν αι δυνάμεις από τον Ιάκωβο Πρωτοψάλτη.


ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΘΕΝΤΕΣ - 1 CD

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΟΙΜΗΘΕΝΤΕΣ είναι 1 CD που περιέχει την Εξόδιο Ακολουθία με τις Α΄Β΄και Γ΄ Στάσεις –Τα Ευλογητάρια – Μετά των Αγίων – Τα Ιδιόμελα – Τους Μακαρισμούς – Την Αποστολική Περικοπή – Την Ευαγγελική
Περικοπή – Ειρηνικά – Δεύτε Τελευταίον Ασπασμόν – Ορόντες με Άφωνον και Θρηνώ και οδύρομαι από το ειρμολόγιο Ιωάννου Πρωτοψάλτου.ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ - 5 CD

Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα η οποία είναι 5 CD από την συλλογή Α.Καραμάνη.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ-ΚΥΡΙΑΚΩΝ-ΠΟΛΥΕΛΕΟΙ CD 2


Το 1ο CD περιέχει τα Κοινωνικά εβδομάδος Πέτρου Λαμπαδαρίου με την εξης σειρά- Ο ποών τους αγγέλους-Εις μνημόσυνον-Ποτήριον σωτηρίου-Εις πάσαν την γην-Σωτηρία ειργάσω-Μακάριοι ους εξελέξω και τον Πολυέλεο Δούλοι Κύριον του Ιωάσαφ Διονυσάτου σε ήχο Πλάγιο του Β'.
Το 2ο CD περιέχει τα Κοινωνικά Κυριακών Γρηγορίου Πρωτοψάλτου απο τον Α΄ήχο έως και τον Πλάγιο του Β' απο την συλλογή Γ.Πρωγάκη καθώς και στίχους απο τους Πολυελέους Την δέησιν μου δέξαι[Γ.Κρητός]-Δούλοι Κύριον σε Πλάγιο του Δ' και Λόγον Αγαθόν σε ήχο 'Αγια.ΥΜΝΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ CD 1


Το CD περιέχει τους κάτωθι ύμνους Πάντων Προστατεύεις Αγαθή-Μεθ'ημών ο Θεός-Παναγία Θεοτόκε-Ψυχή μου Ψυχή μου-Κατευθυνθήτω-Γέυσασθε και Ιδετε-Αναβαθμοί-Το Προσωπόν Σου Λιτανεύσουσιν-Εν τη Στοά του Σολομώντος-Τω Σωτήρι Θεώ- Αγαπήσω σε Κύριε-Αμνέ του Θεού-Αξιον Εστί και Σε Υμνούμεν.
Οι Υμνοι αυτοί ηχογραφήθησαν στην Αμερικοί σε studio και εχουν λάβει μέρος οι ψάλτες εξ Αμερικής Παπαδόπουλος Στυλιανός Βασιλόπουλος Γεράσιμος και Κεχαγιάς ΔημήτριοςΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ CD 1

Το CD περιέχει τα Θεός Κύριος-Απολυτίκια-τις Ωδές-το Κοντάκιο με το Προκείμενο-το Ευαγγέλιον με τα Δόξα και Νυν και
Απόστολοι εκ Περάτων Μικρού και Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος.
Γιὰ τοὺς πιὸ πάνω δίσκους, στὴν Κύπρο, ἐξουσιοδοτημένος ἀντιπρόσωπος εἶναι ὁ προσωπικὸς φίλος τοῦ μακαρίτου κ. Γεώργιος Σπανός, μέλος τοῦ ψαλτολογίου. Προφανῶς μπορεῖ νὰ στείλει καὶ στὴν Ἑλλάδα ψηφιακούς δίσκους, ἐὰν τοῦ ζητηθεῖ.
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#11
Βασικά, ο άνθρωπος που βγάζει τα CD έχει στοιχεία επικοινωνίας, στη σελίδα αυτή. Αντιγράφω:
Η "εικόνα" της ιστοσελίδας (άρα και οι πληροφορίες) είναι από το 2008 ενώ η αυτή δεν λειτουργεί πλέον.
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#12
Η "εικόνα" της ιστοσελίδας (άρα και οι πληροφορίες) είναι από το 2008 ενώ η αυτή δεν λειτουργεί πλέον.
Δεν το είχα δει ότι είναι εικόνα, μπορεί όμως να λειτουργεί ακόμη το mail ή το τηλέφωνο που δημοσιεύονται.
 
#13
Δεν μπορεί να υπάρξει επικοινωνία,
σε προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα που έστειλα στον κ.Αγγελόπουλο πήρα αυτόματη απάντηση από τον εξυπηρετητή ότι δεν μπορεί να υπάρξει επικοινωνία.
 
Top