Διδασκαλία εκκλησιαστικής μουσικής

#1
Από το πεντηκοστάριο του Γ.Ραιδεστινού και από τον πρόλογό του αντιγράφω το πιο κάτω απόσπασμα.

Ως είναι ήδη γνωστόν, πάσα τέχνη και πάσα επιστήμη, βελτιούται και βαίνει προς τελειοποίησιν δια της αφαιρέσεως ων περ ο χρόνος απέδειξεν εσφαλμένων μεν ως προς τας επιστήμας, περιττών δε και άκομσων ως προς τας τέχνας ,και της παραδοχής ετέρων συμφώνων τη αληθεία η παρεχόντων κομψότητα και συμμετρίαν

Αυτά έγραφε το 1886.ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ Ο ΡΑΙΔΕΣΤΙΝΟΣ ΕΩΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ:wink:
 
Top