Διδασκαλία Βυζαντινής Μουσικής

tb---

τσοπάνης


Όποιος γνωρίζει περισσότερα για τον διδάσκαλο κτλ, ας προσθέσει αναλόγως.
 

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
Ὁ δάσκαλος λέγεται (μοναχὸς;) Σίμων καὶ ἡ προφορὰ τοῦ μεταφραστῆ δείχνει ὅτι βρίσκονται κάπου στὴν Ἰορδανία. Μεταξὺ ἄλλων ὁ μοναχὸς δήλωσε ὅτι ὅλα τὰ μαθήματα θὰ ἀναρτηθοῦν σταδιακὰ στὸ Youtube.
 
Top