Διαφορά Τυπικού

#1
Το Τυπικό της Εκκλησίας της Κύπρου έχει για κοινωνικό την Κυριακή των Αγίων Πάντων <<Είς πάσαν την γήν...>> Ενώ τα Δύπτιχα και του Πατρειαρχείου <<Αγαλλιάσθε δίκαιοι...>> Μπορεί κάποιος να βοηθείση γι'αυτή την διαφορά και εάν υπάρχει πού είναι το λάθος?
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Το Τυπικό της Εκκλησίας της Κύπρου έχει για κοινωνικό την Κυριακή των Αγίων Πάντων <<Είς πάσαν την γήν...>> Ενώ τα Δίπτυχα και του Πατριαρχείου <<Αγαλλιάσθε δίκαιοι...>> Μπορεί κάποιος να βοηθήσει γι'αυτή την διαφορά και εάν υπάρχει πού είναι το λάθος?
Προφανῶς πρόκειται γιά λάθος ἐκ παραδρομῆς τοῦ Ἑορτολογίου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.


 
Top