Διασκευή μέρους (αργοσυντόμων στιχηραρικών μελών) Αναστασιματαρίου Πέτρου Πελοποννησίου

#1
Θα ήθελα να υποβάλλω μια εργασία που ελπίζω να προκαλέσει κάποιο ή κάποιους προβληματισμούς: Δόξα τω Θεώ σήμερα κάποιοι, έστω λίγοι, από τους υπηρετούντες την Ψαλτική στρέφονται σε κάτι από τα παλιά, διαβλέποντας ότι κάποια στροφή σ' αυτό το παλιό πρέπει να γίνει, αν θέλουμε να ελκύσουμε νέους ανθρώπους στο Ναό και να προσφέρουμε στους παλιούς κάποια ψυχική ανάταση.
 

Attachments

#3
Ευχαριστώ. Πράγματι είναι πιο βολικό,επειδή υπάρχει η συνέχεια των σελίδων. Όμως αν θελήσει κάποιος να τα εκτυπώσει, η ποιότητα του PDF είναι σαφώς λίγο χειρότερη, προπαντός επειδή τα γράμματα φαίνονται με κάτι σαν σκιά.
 
Top