Διασκευή μέρους (αργοσυντόμων στιχηραρικών μελών) Αναστασιματαρίου Πέτρου Πελοποννησίου

Θα ήθελα να υποβάλλω μια εργασία που ελπίζω να προκαλέσει κάποιο ή κάποιους προβληματισμούς: Δόξα τω Θεώ σήμερα κάποιοι, έστω λίγοι, από τους υπηρετούντες την Ψαλτική στρέφονται σε κάτι από τα παλιά, διαβλέποντας ότι κάποια στροφή σ' αυτό το παλιό πρέπει να γίνει, αν θέλουμε να ελκύσουμε νέους ανθρώπους στο Ναό και να προσφέρουμε στους παλιούς κάποια ψυχική ανάταση.
 

Attachments

 • ΜΟΝΕΣ ΣΕΛ. 1-12 .doc
  15.6 MB · Views: 112
 • ΜΟΝΕΣ ΣΕΛ. 13-24.doc
  15.5 MB · Views: 19
 • ΜΟΝΕΣ ΣΕΛ.25-36 .doc
  16.5 MB · Views: 22
 • ΜΟΝΕΣ ΣΕΛ.37-48 .doc
  15 MB · Views: 14
 • ΜΟΝΕΣ ΣΕΛ.49-51 .doc
  3.6 MB · Views: 18
 • ΔΙΠΛΕΣ ΣΕΛ.1-12 .doc
  15.6 MB · Views: 21
 • ΔΙΠΛΕΣ ΣΕΛ.13-24 .doc
  15.5 MB · Views: 19
 • ΔΙΠΛΕΣ ΣΕΛ.25-36 .doc
  16.5 MB · Views: 19
 • ΔΙΠΛΕΣ ΣΕΛ.37-48 .doc
  15 MB · Views: 13
 • ΔΙΠΛΕΣ ΣΕΛ.49-51 .doc
  3.6 MB · Views: 20
Ευχαριστώ. Πράγματι είναι πιο βολικό,επειδή υπάρχει η συνέχεια των σελίδων. Όμως αν θελήσει κάποιος να τα εκτυπώσει, η ποιότητα του PDF είναι σαφώς λίγο χειρότερη, προπαντός επειδή τα γράμματα φαίνονται με κάτι σαν σκιά.
 
Top