Διακλυσμὸς

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
Μετὰ τὴν ἀπόλυση τῆς λειτουργίας

(τυπικὸ Εὐεργέτιδος μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1098-1118 σ. 315)

καὶ τὴν κατάλυση τοῦ ἀντιδώρου

(ὅπ. πρ. σ. 355),

γίνεται στὸν νάρθηκα

(ὅπ. πρ. σσ. 556, 624, τυπικὸ Κοσμοσώτειρας τοῦ ἔτους 1152 σ. 60)

διακλυσμός

(Dmitrievskij τ. 1 σσ. 238, 732, 735, τυπικὸ Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 σσ. 82, 101, χφφ. Μ. Λαύρας Γ-5 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φ. 136r, Σινὰ 1097 τυπικὸ Συμεὼν ἀρχιεπισκόπου Σινὰ τοῦ ἔτους 1214 φ. 51r, ΤΑΣ κεφ. με’),

δηλαδὴ πλύση τοῦ στόματος τῶν πιστῶν ποὺ κοινώνησαν μὲ νερὸ ἤ καὶ νᾶμα

(Κανονάριο Νίκωνος Μαυροορείτου περὶ τὸ ἔτος 1085 σσ. 50, 51).
 
Last edited:
Top