Διακαινήσιμος & Κυριακὴ Θωμᾶ 23-04-2017

nektar

νεοαρχάριος
#1
Ἀκολουθίαι ἑσπερινοῦ, ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
(σταθερὰ διάταξις ἐὰν συμπέσῃ τῇ 23ῃ Ἀπριλίου)
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ Πεντηκοσταρίου ἐδῶ. Ἀφιέρωμα Πάσχα ἐδῶ.
Σχετικὴ ὁμιλία τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου «Ἐγκαίνια τιμᾶσθαι» ἐδῶ.
Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Ὁμιλία εἰς τὴν Καινὴν Κυριακὴν & εἰς τὸν Ἀπ.Θωμᾶν ἐδῶ.
*
Δευτέρα Πάσχα
Ἀκολουθίαι ἑσπερινοῦ, ὄρθρου, θ.λειτουργίας doc & pdf.
(σταθερὰ ἕως 22 Ἀπριλίου, πλὴν συναξαρίου μηναίου)
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Ἀφιέρωμα Πάσχα ἐδῶ.
*
Τρίτη Πάσχα
Ἀκολουθίαι ἑσπερινοῦ, ὄρθρου, θ.λειτουργίας doc & pdf.
(σταθερὰ ἕως 22 Ἀπριλίου, πλὴν συναξαρίου μηναίου)
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Ἀφιέρωμα Πάσχα ἐδῶ.
*
Τετάρτη Πάσχα
Ἀκολουθίαι ἑσπερινοῦ, ὄρθρου, θ.λειτουργίας doc & pdf.
(σταθερὰ ἕως 22 Ἀπριλίου, πλὴν συναξαρίου μηναίου)
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Ἀφιέρωμα Πάσχα ἐδῶ.
*
Πέμπτη Πάσχα
Ἀκολουθίαι ἑσπερινοῦ, ὄρθρου, θ.λειτουργίας doc & pdf.
(σταθερὰ ἕως 22 Ἀπριλίου, πλὴν συναξαρίου μηναίου)
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Ἀφιέρωμα Πάσχα ἐδῶ.
*
Παρασκευὴ Πάσχα
Ἀκολουθίαι ἑσπερινοῦ, ὄρθρου, θ.λειτουργίας doc & pdf.
(σταθερὰ ἕως 22 Ἀπριλίου, πλὴν συναξαρίου μηναίου)
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Ἀφιέρωμα Πάσχα ἐδῶ.
*
Σάββατον Πάσχα
Ἀκολουθίαι ἑσπερινοῦ, ὄρθρου, θ.λειτουργίας doc & pdf.
(σταθερὰ ἕως 22 Ἀπριλίου, πλὴν συναξαρίου μηναίου)
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Ἀφιέρωμα Πάσχα ἐδῶ.
*
Χριστὸς ἐκ νεκάδων ἐγερθείς, ὄλβῳ ὄλβου πεπάτηκε
καὶ τοῖς ἐν τοῖς τύμβεσιν τὸ ζῆν ἐδωρήσατο.

*
Σχετικὴ λειτουργικὴ ἔκδοσις (συντεταγμένη ἀναλυτικὴ φυλλάδα ψαλλομένων):
«Αἱ Ἀναστάσιμοι ἀκολουθίαι Ἁγίου Πάσχα, ἤτοι Παννυχίς, Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία,
Ἡμερονύκτιος Ἀκολουθία, Ἑσπερινὸς Ἀγάπης (& Εὐαγγέλιον εἰς 45 γλώσσας)
καὶ σχετικὰ ὑμνολογικὰ ἁγ. Γεωργίου· ἐκδ. Παρρησία, 210-9422075, email
ISBN: 978-960-696-146-5
 
Top