Διάφορες Εκδόσεις από 1523 μέχρι 1913

Chris Pap

Νέο μέλος
#1
Άν θέλετε ρίξτε μιά ματιά στις παρακάτω εκδόσεις της Οκτωήχου : Παρακλητική. Έκδοση 1559.

Παρακλητική. Περιέχουσα πάσας τας καθ’ έκάστην την μέραν, ανηκούσας ακολουθίας αυτή. Έτει από της θεογονίας χιλιοστώ πεντακοσιοστώ πεντικοστώ εννάτω (1559). Νικόλαος ο Μαλαξός Πρωτοπαπάς Ναυπλοίου. Τοις εντευξομένοις, ευ πράττειν.

* Οι σελίδες στο .pdf είναι τοποθετημένες από το τέλος προς την αρχή.

Παρακλητική. Έκδοση 1604.

Παρακλητική. Συν Θεώ Αγίω. Περιέχουσα την πρέπουσαν αυτού Ακολουθίαν. Τετύπωται Ενετίησι παρά Αντωνίω τω Πινέλλω, αναλώμασι μεν, τοις αυτού Επιμελεία δε, και Επιδιορθώσει Θεοφάνους του Ιερομονάχου Κυπρίου του Ξενακίου, μαθητού του πανιερωτάτου και σοφωτάτου Φιλαδελφείας κυρίου Γαβριήλ. Έτει από της ενσάρκου οικονομίας του κυρίου ημών Ι(ησο)ύ Χ(ριστο)ύ. αχδ’ (1604). (Φύλλα 200).

* Οι σελίδες στο .pdf είναι τοποθετημένες από το τέλος προς την αρχή.

Παρακλητική. Έκδοση 1738.

Παρακλητική. Συν Θεώ Αγίω. Περιέχουσα την πρέπουσαν αυτή κατά τους οκτωήχους Ακολουθίαν. Νεωστί τυπωθείσα, και μετά πολλής επιμελείας διορθωθείσα κατά τους παλαιούς Βιβλίους. Εν έτει της από του Κόσμου κτίσεως, ζσμς΄ (7246). Και από της ενσάρκου οικονομίας, αψλη΄ (1738). κατά τον μήνα Απρίλλιον. (σελίδες 534).

* Οι σελίδες στο .pdf είναι τοποθετημένες από το τέλος προς την αρχή (534, 533, … , 1).

Επίσης υπάρχει η έκδοση της Παρακλητικής:

1837 Εν Βενετία. Εκ της Ελληνικής Τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα.

Παρακλητική ήτοι η Μεγάλη Οκτώηχος. Περιέχουσα πάσαν την ανήκουσαν αυτή ακολουθίαν. Επί τέλους δε, και τους κατ’ ήχον Τριαδικούς Ύμνους, τα Φωταγωγικά και Εξαποστειλάρια της όλης Εβδομάδος, και τα Απολυτίκια Θεοτόκια του όλου Ενιαυτού. Προσέτι τον Ικετήριον Κανόνα εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, τους δύο Παρακλητικούς Κανόνας εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον, και τον κανόνα του Ακαθίστου. Νέα Έκδοσις, Εν Βενετία. Εκ της Ελληνικής Τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Διά δαπάνης Γεωργίου Διαμαντίδου. 1837. (σελίδες 450).

Ακόμη, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο κυκλοφόρησε την έκδοση του 1913.

1913. Εν Αθήναις. Εκδότης Μιχαήλ Σαλίβερος.

Παρακλητική ήτοι Οκτώηχος η Μεγάλη. Περιέχουσα ἀπασαν την ανήκουσαν αυτή ακολουθίαν, μετά των εν τέλει συνήθων προσθηκών. Έκδοσις νεωτάτη επιμεμελημένη. Εκδότης Μιχαήλ Σαλίβερος. Εν Αθήναις. 1913

Τέλος, πολύ σημαντικό ίσως, υπάρχει και η έκδοση του 1858 με το το .pdf να έχει και σελιδοδείκτες – bookmarks, για εύκολη ανεύρεση των περιεχομένων, εδώ : 1858 Εν Βενετία. Εκ της Εκκλησιαστικής Τυπογραφίας του Φοίνικος.

Σας ευχαριστώ πολὐ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Παρακλητική. Έκδοση 1738.

Παρακλητική. Συν Θεώ Αγίω. Περιέχουσα την πρέπουσαν αυτή κατά τους οκτωήχους Ακολουθίαν. Νεωστί τυπωθείσα, και μετά πολλής επιμελείας διορθωθείσα κατά τους παλαιούς Βιβλίους. Εν έτει της από του Κόσμου κτίσεως, ζσμς΄ (7246). Και από της ενσάρκου οικονομίας, αψλη΄ (1738). κατά τον μήνα Απρίλλιον. (σελίδες 534).

* Οι σελίδες στο .pdf είναι τοποθετημένες από το τέλος προς την αρχή (534, 533, … , 1).
Στόν παρακάτω σύνδεσμο οι σελίδες στο .pdf είναι τοποθετημένες μέ τή σειρά:
https://books.google.gr/books?id=ZU...BU4-blaAJ&ved=0CB8Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#5
Πῶς κατεβαίνει;
Στο πάνω δεξιά μέρος της σελίδας υπάρχει ένα εξάγωνο με ένα βελάκι δίπλα. Το πατάς και εμφανίζεται η επιλογή για κατέβασμα του PDF.
 

Attachments

Last edited:

epifanii

Νέο μέλος
#7
Dear MTheodorakis, this are very interesting news! Looks like this edition of printed Parakletike is almost oldest one. E.Legrand affirms that the oldest Sunday Octoechos is printed in Vinice at 1520, and Parakletice at 1522 (see Legrand E. Bibliographie hellénique : ou description raisonnée des ouvrages publiés en Grec par des Grecs aux XVe et XVIe siècles. T. 1. Paris, 1885. P. 172–173).
The site of Ἀθωνικὴ Ψηφιακὴ Κιβωτὸς provides images in unreadable format (I couldn't guess why), and your link to we.tl cloud is outdated. Is it possible to get this important issue of Paracketike in a readable format?

WBR, Epifanios
 

epifanii

Νέο μέλος
#9
MTheodorakis, thanks for the files! I've downloaded first 5 sheets of Paraklhtikh 1523 in better resolution and updated a pdf-file of this Paraklhtikh:
Παρακλητική 1523

There is a great work about Greek printed books in XVIth century: Evro Layton. The Sixteenth Century Greek Book in Italy: Printers and publishers for the Greek world. Venice, 1994.

From this book we can enumerate all sixteenth century editions of the Octoechos and the Parakletike:

[Layton, pp. 133-134] Octoechos
1520 (Rome, Z. Kallierges)
1523 (G.A. and brothers Nicolini da Sabbio for D. di Santa Maria)
1525 (M. Sessa and P. Ravani)
1540 (S. Nicolini da Sabbio for D. di Santa Maria)
1549 (A. Spinelli)
[1558] (Cr. Zanetti)
[1560?] (Cr. Zanetti)
1565 (G. Leoncini)
1566 (Cr. Zanetti)
1568 (Cr. Zanetti)
1578 (A. Verghis)
1579 (G. Leoncini)
1584 (Z.B. Tauroceni)
1585 (Heirs of Cr. Zanetti)
1587 (Fr. Giuliani)
1589 (P. Zanetti)
1596 (Fr. Giuliani)
1598 (Heirs of P. Zanetti)


[Layton, pp. 135-136] Parakletike
1522 (G.A. and brothers Nicolini da Sabbio for A. Kounadis)
1523 (G.A. and brothers Nicolini da Sabbio for A. Kounadis)
1538 (St. Nicolini da Sabbio for G. Giraldi and D. di Santa Maria)
1550 (Cr. Zanetti for D. di Santa Maria)
1554 (Cr. Zanetti)
1558 (Cr. Zanetti)
1559 (Cr. Zanetti)
1559-60 (A. Spinelli for N. Kouvlis)
1569 ([G. Leoncini])
1570 (Cr. Zanetti)
1580-1569 (G. Leoncini) [As I understand, this 1580 edition was made up of unsold copies from 1569 edition, see Layton, p. 361]
1581 (Z.B. Tauroceni)
1591 (Fr. Giuliani for G. Aliprandi)
1600 (D. de Poloni)
 
Top