Διάφορες Εκδόσεις από 1523 μέχρι 1913

Chris Pap

Νέο μέλος
#1
Άν θέλετε ρίξτε μιά ματιά στις παρακάτω εκδόσεις της Οκτωήχου : Παρακλητική. Έκδοση 1559.

Παρακλητική. Περιέχουσα πάσας τας καθ’ έκάστην την μέραν, ανηκούσας ακολουθίας αυτή. Έτει από της θεογονίας χιλιοστώ πεντακοσιοστώ πεντικοστώ εννάτω (1559). Νικόλαος ο Μαλαξός Πρωτοπαπάς Ναυπλοίου. Τοις εντευξομένοις, ευ πράττειν.

* Οι σελίδες στο .pdf είναι τοποθετημένες από το τέλος προς την αρχή.

Παρακλητική. Έκδοση 1604.

Παρακλητική. Συν Θεώ Αγίω. Περιέχουσα την πρέπουσαν αυτού Ακολουθίαν. Τετύπωται Ενετίησι παρά Αντωνίω τω Πινέλλω, αναλώμασι μεν, τοις αυτού Επιμελεία δε, και Επιδιορθώσει Θεοφάνους του Ιερομονάχου Κυπρίου του Ξενακίου, μαθητού του πανιερωτάτου και σοφωτάτου Φιλαδελφείας κυρίου Γαβριήλ. Έτει από της ενσάρκου οικονομίας του κυρίου ημών Ι(ησο)ύ Χ(ριστο)ύ. αχδ’ (1604). (Φύλλα 200).

* Οι σελίδες στο .pdf είναι τοποθετημένες από το τέλος προς την αρχή.

Παρακλητική. Έκδοση 1738.

Παρακλητική. Συν Θεώ Αγίω. Περιέχουσα την πρέπουσαν αυτή κατά τους οκτωήχους Ακολουθίαν. Νεωστί τυπωθείσα, και μετά πολλής επιμελείας διορθωθείσα κατά τους παλαιούς Βιβλίους. Εν έτει της από του Κόσμου κτίσεως, ζσμς΄ (7246). Και από της ενσάρκου οικονομίας, αψλη΄ (1738). κατά τον μήνα Απρίλλιον. (σελίδες 534).

* Οι σελίδες στο .pdf είναι τοποθετημένες από το τέλος προς την αρχή (534, 533, … , 1).

Επίσης υπάρχει η έκδοση της Παρακλητικής:

1837 Εν Βενετία. Εκ της Ελληνικής Τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα.

Παρακλητική ήτοι η Μεγάλη Οκτώηχος. Περιέχουσα πάσαν την ανήκουσαν αυτή ακολουθίαν. Επί τέλους δε, και τους κατ’ ήχον Τριαδικούς Ύμνους, τα Φωταγωγικά και Εξαποστειλάρια της όλης Εβδομάδος, και τα Απολυτίκια Θεοτόκια του όλου Ενιαυτού. Προσέτι τον Ικετήριον Κανόνα εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, τους δύο Παρακλητικούς Κανόνας εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον, και τον κανόνα του Ακαθίστου. Νέα Έκδοσις, Εν Βενετία. Εκ της Ελληνικής Τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Διά δαπάνης Γεωργίου Διαμαντίδου. 1837. (σελίδες 450).

Ακόμη, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο κυκλοφόρησε την έκδοση του 1913.

1913. Εν Αθήναις. Εκδότης Μιχαήλ Σαλίβερος.

Παρακλητική ήτοι Οκτώηχος η Μεγάλη. Περιέχουσα ἀπασαν την ανήκουσαν αυτή ακολουθίαν, μετά των εν τέλει συνήθων προσθηκών. Έκδοσις νεωτάτη επιμεμελημένη. Εκδότης Μιχαήλ Σαλίβερος. Εν Αθήναις. 1913

Τέλος, πολύ σημαντικό ίσως, υπάρχει και η έκδοση του 1858 με το το .pdf να έχει και σελιδοδείκτες – bookmarks, για εύκολη ανεύρεση των περιεχομένων, εδώ : 1858 Εν Βενετία. Εκ της Εκκλησιαστικής Τυπογραφίας του Φοίνικος.

Σας ευχαριστώ πολὐ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Παρακλητική. Έκδοση 1738.

Παρακλητική. Συν Θεώ Αγίω. Περιέχουσα την πρέπουσαν αυτή κατά τους οκτωήχους Ακολουθίαν. Νεωστί τυπωθείσα, και μετά πολλής επιμελείας διορθωθείσα κατά τους παλαιούς Βιβλίους. Εν έτει της από του Κόσμου κτίσεως, ζσμς΄ (7246). Και από της ενσάρκου οικονομίας, αψλη΄ (1738). κατά τον μήνα Απρίλλιον. (σελίδες 534).

* Οι σελίδες στο .pdf είναι τοποθετημένες από το τέλος προς την αρχή (534, 533, … , 1).
Στόν παρακάτω σύνδεσμο οι σελίδες στο .pdf είναι τοποθετημένες μέ τή σειρά:
https://books.google.gr/books?id=ZU...BU4-blaAJ&ved=0CB8Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#5
Πῶς κατεβαίνει;
Στο πάνω δεξιά μέρος της σελίδας υπάρχει ένα εξάγωνο με ένα βελάκι δίπλα. Το πατάς και εμφανίζεται η επιλογή για κατέβασμα του PDF.
 

Attachments

Last edited:
Top