Διάλεξη Γρ. Θ. Στάθη: Ποιητικὴ καὶ Μελοποιητικὴ Τέχνη

gr_anastasiou

Παλαιό Μέλος
#1
Ὁ καθηγητὴς Γρηγόριος Στάθης εἶναι ἀπὸ τοὺς λίγους ποὺ μποροῦν νὰ δοῦν τὸ συγκεκριμένο θέμα, τῆς συναλληλίας δηλαδὴ λόγου καὶ μουσικῆς ἢ καλύτερα τῆς συλλειτουργίας Ποιητικῆς καὶ Μελοποιητικῆς Τέχνης, στὶς πραγματικὲς του διαστάσεις καὶ μὲ τὴν ἀπαιτούμενη ἰσορροπία, καθὼς δὲν εἶναι μόνο ὁ σπουδαιότερος ἐπιστήμονας μουσικολόγος-μελετητὴς τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, ἀλλ’ εἶναι ὁ ἴδιος ποιητὴς καὶ μελοποιός.
Καὶ θὰ ἔχουμε τὴν σπάνια εὐκαιρία νὰ ἀπολαύσουμε τὴν διάλεξή του μὲ θέμα (ἀκριβῶς αὐτό)​

«Ἡ Ποιητικὴ Τέχνη τοῦ Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ στὰ Ἰδιόμελα τῶν Αἴνων τῆς Ὀκτωήχου
καὶ ἡ Μελοποιητικὴ Τέχνη ὡς ἔνδυμα τοῦ λόγου τοῦ Γρηγορίου Στάθη»
,

τὴν Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014, ὥρα 9.00μ.μ.,
στὴν Ἁγία Μαρίνα Ἄνω Ἰλισίων,
ἐνῶ τὰ οὐκ ὀλίγα μουσικὰ παραδείγματα θὰ ψάλουν οἱ
Ἰλισιῶτες Ψάλτες,
ὁ Χορὸς Ψαλτῶν τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἁγίας Μαρίνης Ἄνω Ἰλισίων.​

Τὸ πρᾶγμα προφανῶς ἔχει ἐνδιαφέρον ὄχι μόνο γιὰ τοὺς «εἰδικούς», ψάλτες, μουσικολόγους ἢ μουσικολογοῦντες, μελοποιοὺς καὶ ὑμνογράφους, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλους ὅσοι ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη ὡς ἀκροατές, φιλόμουσοι ἢ φιλακόλουθοι, ποὺ θά ‘θελαν νὰ μάθουν πὼς νὰ προσεγγίζουν αὐτὴν τὴν ἀγγελοδίδακτη λειτουργικὴ Τέχνη. Ἔτσι, μὲ πολὺ χαρά, προσκαλοῦμε ὅλους σὲ αὐτὸ τὸ σπουδαῖο γεγονὸς γιὰ τὴν Ἐνορία μας καὶ τὴν Σχολή μας.​
 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#3
Ὁ καθηγητὴς Γρηγόριος Στάθης εἶναι ἀπὸ τοὺς λίγους ποὺ μποροῦν νὰ δοῦν τὸ συγκεκριμένο θέμα, τῆς συναλληλίας δηλαδὴ λόγου καὶ μουσικῆς ἢ καλύτερα τῆς συλλειτουργίας Ποιητικῆς καὶ Μελοποιητικῆς Τέχνης, στὶς πραγματικὲς του διαστάσεις καὶ μὲ τὴν ἀπαιτούμενη ἰσορροπία, καθὼς δὲν εἶναι μόνο ὁ σπουδαιότερος ἐπιστήμονας μουσικολόγος-μελετητὴς τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, ἀλλ’ εἶναι ὁ ἴδιος ποιητὴς καὶ μελοποιός.
Καὶ θὰ ἔχουμε τὴν σπάνια εὐκαιρία νὰ ἀπολαύσουμε τὴν διάλεξή του μὲ θέμα (ἀκριβῶς αὐτό)​

«Ἡ Ποιητικὴ Τέχνη τοῦ Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ στὰ Ἰδιόμελα τῶν Αἴνων τῆς Ὀκτωήχου
καὶ ἡ Μελοποιητικὴ Τέχνη ὡς ἔνδυμα τοῦ λόγου τοῦ Γρηγορίου Στάθη»
,

τὴν Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014, ὥρα 9.00μ.μ.,
στὴν Ἁγία Μαρίνα Ἄνω Ἰλισίων,
ἐνῶ τὰ οὐκ ὀλίγα μουσικὰ παραδείγματα θὰ ψάλουν οἱ
Ἰλισιῶτες Ψάλτες,
ὁ Χορὸς Ψαλτῶν τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἁγίας Μαρίνης Ἄνω Ἰλισίων.​

Τὸ πρᾶγμα προφανῶς ἔχει ἐνδιαφέρον ὄχι μόνο γιὰ τοὺς «εἰδικούς», ψάλτες, μουσικολόγους ἢ μουσικολογοῦντες, μελοποιοὺς καὶ ὑμνογράφους, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλους ὅσοι ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη ὡς ἀκροατές, φιλόμουσοι ἢ φιλακόλουθοι, ποὺ θά ‘θελαν νὰ μάθουν πὼς νὰ προσεγγίζουν αὐτὴν τὴν ἀγγελοδίδακτη λειτουργικὴ Τέχνη. Ἔτσι, μὲ πολὺ χαρά, προσκαλοῦμε ὅλους σὲ αὐτὸ τὸ σπουδαῖο γεγονὸς γιὰ τὴν Ἐνορία μας καὶ τὴν Σχολή μας.​
Δυοῖν Γρηγορίοιν τὴν τιμὴν!
 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#5
Εις κοινόν όφελος, εις έτι, θα μπορούσε να αναρτηθεί και το κείμενο της διάλεξης που τόσο ωραία προβάλλεται στο βίντεο;

Ευχαριστίες θερμές και στους δύο Γρηγορίους,

Δ.
 
#6
Εις κοινόν όφελος, εις έτι, θα μπορούσε να αναρτηθεί και το κείμενο της διάλεξης που τόσο ωραία προβάλλεται στο βίντεο;

Ευχαριστίες θερμές και στους δύο Γρηγορίους,

Δ.
Θα μου επιτραπεί, μαζί με τις ευχαριστίες μου, να προσθέσω και δική μου παράκληση προς τον κ. Καθηγητή, άλλά έχω την πεποίθηση ότι είναι επιθυμία και πολλών άλλων μελών του forum και όχι μόνο, για τη δημοσίευση του κειμένου της διάλεξης, που παρουσιάζει - και ευλόγως - πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Άλλωστε η ποιότητα της ηχογράφησης που αναρτήθηκε δεν δίδει την ευκαιρία για την ευχερή, κατά το δυνατόν, ακουστική της προσέγγιση, πολύ δε περισσότερο για απομαγνητοφώνησή της, προς ατομική, βεβαίως, χρήση στην τελευταία περίπτωση.
 

gr_anastasiou

Παλαιό Μέλος
#8
Χριστὸς Ἀνέστη!
Ἕνα μικρὸ πρόβλημα στὶς συνδέσεις στὸ σάιτ τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας θὰ μᾶς ἐμποδίζει γιὰ μερικὲς (λίγες ἐλπίζω) μέρες ἀκόμα νὰ ἀναρτήσουμε ὁ,τιδήποτε ἢ νὰ κατεβάζουμε τὶς ὑπάρχουσες ἀναρτήσεις. Μετέφερα τὰ πιὸ πάνω "αἰτήματα" στὸν καθηγητή μας κ. Στάθη καὶ ἔδωσε "εὐλογία" νὰ ἀναρτηθεῖ τὸ κείμενο τῆς παρουσιάσεώς του ἐδῶ [μαζὶ στέλνει καὶ τὶς πασχάλιες εὐχές του].
 

Attachments

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#9
Χριστὸς Ἀνέστη!
Ἕνα μικρὸ πρόβλημα στὶς συνδέσεις στὸ σάιτ τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας θὰ μᾶς ἐμποδίζει γιὰ μερικὲς (λίγες ἐλπίζω) μέρες ἀκόμα νὰ ἀναρτήσουμε ὁ,τιδήποτε ἢ νὰ κατεβάζουμε τὶς ὑπάρχουσες ἀναρτήσεις. Μετέφερα τὰ πιὸ πάνω "αἰτήματα" στὸν καθηγητή μας κ. Στάθη καὶ ἔδωσε "εὐλογία" νὰ ἀναρτηθεῖ τὸ κείμενο τῆς παρουσιάσεώς του ἐδῶ [μαζὶ στέλνει καὶ τὶς πασχάλιες εὐχές του].
Αληθώς ο Κύριος! Ευχαριστίες και στους δύο Γρηγορίους, πάλιν κ πολλάκις..
 
Top