Δημ. Παναγιωτοπούλου-Κούρου, Στίχοι ριζ΄ ψαλμ., Ρασοφορία Ριζαριτών.

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Μαζί μέ αὐτό ἔλαβα καί
ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΥΡΟΥ
ΣΤΙΧΟΙ ΕΚ ΤΟΥ ΡΙΖ΄ ΨΑΛΜΟΥ
ΨΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΡΑΣΟΦΟΡΙΑΣ​
καί ἀναρτᾶται μέ τήν προαναφερθεῖσα διαδικασία, διά τήν ἱστορίαν.

 

Attachments

Top