Δημοσθένης Παϊκόπουλος (βιογραφικό σημείωμα - δισκογραφία)

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ἄρχοντος Δομεστίκου τῆς Μ.Χ.Ε. καὶ Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Σπυρίδωνος Αἰγάλεω

Ὁ Δημοσθένης Παϊκόπουλος γεννήθηκε στὴ Κπολη στὶς 7 Ὀκτωβρίου τοῦ 1929. Ἄρχισε νὰ ψάλλει σὲ ἡλικία 4 ἐτῶν μὲ τὴν βοήθεια τοῦ πατέρα του, ἱερέως Κωνσταντίνου Παϊκοπούλου, ὁ ὁποῖος τοῦ ἔδωσε καὶ τὰ πρῶτα βήματα στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ῥωμαίικη (Βυζαντινή) Μουσική.
Ὅπως ἀναφέρει ὁ Δημοσθένης Παϊκόπουλος στὴν αὐτοβιογραφία του: «…τὸ Βλάχ-σαράϊ ὅπως συνηθίζετο νὰ λέγεται ἀπέχει μόνο 5 λεπτά ἀπὸ τὸν Πάνσεπτο Πατριαρχικὸ Ναὸ, πρὸς τὴν συνοικία τοῦ Μπαλατᾶ. Ἄν ἀνηφορήσει κανεὶς τὸν δρόμο ἐμπρός ἀπὸ τὸ Βλάχ-σαράϊ (ὅπου ἦταν καὶ τὸ σπίτι μας), θὰ συναντήσει τὸ Ἀρχοντικὸ τοῦ Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου Εὐσταθίου Βιγγοπούλου, πιὸ πάνω δεξιὰ τὸ σπίτι τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου Ἰακώβου τοῦ Ναυπλιώτου. Ἀριστερὰ, τὸ ἀνηφοράκι μᾶς πάει στὸν Ἱ.Ν. τῆς Παναγίας τῆς Μουχλιώτισσας, ἐνῶ δίπλα βλέπουμε τὸ Ἰωακείμειο καὶ λίγο πιὸ πάνω τὸ μεγαλοπρεπές οἰκοδόμημα τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς. Αὐτὴ ἦταν ἡ γειτονιά μου...»
Τὸ 1939 πηγαίνει ὡς κανονάρχης στὸν Πατριαρχικὸ Ναὸ κοντὰ στοὺς Κωνσταντῖνο Πρίγγο καὶ Θρασύβουλο Στανίτσα ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ διδάσκεται τὴν Βυζαντινὴ μουσικὴ στὴν Πατριαρχικὴ Βυζαντινὴ Σχολή.
Τὸ 1946 ἀναλαμβάνει ὡς δομέστικος στὸν Ἱ.Ν. Ἁγίας Εὐφημίας Χαλκηδόνος δίπλα στὸν Πρωτοψάλτη τοῦ Ναοῦ Γεώργιο Καρακάση (μαθητὴ καὶ θιασώτη τοῦ Ἰ. Ναυπλιώτου), ὁ ὁποῖος παράλληλα μὲ πολὺ ζῆλο τοῦ διδάσκει τὸν πλοῦτο τῶν ὕμνων τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἀπὸ τὸ 1950 καὶ ἔπειτα ψάλλει συνεχῶς ὡς:
A΄ Ἱεροψάλτης στὸν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Τόπκαπου.
Α΄ Δομέστικος στὸν Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου δίπλα στὸν Πρωτοψάλτη Δημήτρη Μαγούρη.
Α΄ Δομέστικος στὸν Ἱ. Ν. Παναγίας Σταυροδρομίου δίπλα στὸν Πρωτοψάλτη κ. Σταῦρο Μακρίδη.
Α΄ Ἱεροψάλτης στὸν Ἱ. Ν. Προφήτου Ἠλιοῦ Χρυσουπόλεως.
Ἐν συνεχείᾳ καλεῖται ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Ἀθηναγόρα να ἀναλάβει τὴν θέση τοῦ Β΄ Δομεστίκου στὸν Πατριαρχικὸ Ναό, δίπλα στὸν Λαμπαδάριο Θρασύβουλο Στανίτσα (περίοδος 1958-1962).
Τὸ 1962 διορίζεται Α΄ Ἱεροψάλτης στὸν Ἱ.Ν. τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μεγάλου Ῥεύματος ὅπου καὶ ψάλλει μέχρι τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1964. Τὸ ἔτος αὐτὸ ἀπελαύνεται ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ἀρχὲς ὡς Ἕλληνας ὑπήκοος.
Ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1964 μέχρι σήμερα εἶναι ἐγκατεστημένος μόνιμα στὴν Ἀθήνα. Στὸ διάστημα αὐτὸ ἔψαλλε ὡς πρωτοψάλτης στοὺς Ναοὺς Ἀναλήψεως Σκαραμαγκᾶ, Ἁγ. Παρασκευῆς Καλλιπόλεως Πειραιῶς, Ἁγ. Σπυρίδωνος Πειραιῶς καὶ Ἁγ. Σπυρίδωνος Αἰγάλεω ὅπου καὶ συνεχίζει μέχρι σήμερα.
Ὡς Χοράρχης, ἔχει διευθύνει διάφορες συναυλίες σὲ αἴθουσες τῶν Ἀθηνῶν, καὶ ἀπὸ τὸ 1991 ἔχει ἀναλάβει τὴν Χοραρχία τῆς χορωδίας τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κπόλεως, τὴν ὁποία καὶ διευθύνει μὲ μεγάλη ἐπιτυχία μέχρι καὶ σήμερα.
Ἔχει κυκλοφορήσει σειρὰ κασετῶν καὶ CDs, ὅπως:
1. Ὕμνοι Χριστουγέννων
2. Ὕμνοι Τριῳδίου
3. Ὕμνοι Μ. Ἑβδομάδος (διπλὸς δίσκος)
4. Ὕμνοι Πεντηκοσταρίου
5. Ὕμνοι Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
6. Ὕμνοι Ἁγ. Σπυρίδωνος
7. Πολίτικη Θεία Λειτουργία
8. Τὰ 11 Ἑωθινὰ - Δοξαστικά
9. Θεοτόκε Παρθένε ὀκτάηχο–δίχορο Πέτρου Μπερεκέτου καὶ ὀκτάηχο-μονόχορο Θεοδοσίου Γεωργιάδου
10. Ὕμνοι Ἁγ. Γεωργίου
Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἔχει ἐκδόσει τοὺς δύο τόμους "ΕΠΙΛΟΓΑΙ" (2001) και "ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ" (2006) τῆς σειρᾶς βιβλίων ὑπὸ τὸν γενικὸ τίτλο "ΠΑΝΔΕΚΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ" καὶ ἐργάζεται γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἔκδοσης τῶν βιβλίων Εἱρμολογίου (ὑπὸ ἔκδοσιν), Ἀναστασιματαρίου Ἑσπερινοῦ καὶ Ὄρθρου.
 

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
Εξ αφορμής αυτού του μηνύματος, ενημερώνω και το παρόν θέμα ότι δημοσιεύτηκε πρόσφατα άρθρο-αφιέρωμα του π. Σ. Φαράσογλου "Ο Πρωτοψάλτης Δημοσθένης Παϊκόπουλος" (Δελτίο Εταιρείας Μελέτης της καθ'ημάς Ανατολής, τ. Γ΄, σσ. 703-734, βλ. περιεχόμενα εδώ) με σύντομο βιογραφικό και αρκετές ανέκδοτες συνθέσεις (Δοξαστικά εορτών, Λειτουργικά Μ.Βασιλείου, Δύναμις κλπ.).
 
Top