Δημητρακόπουλος Νικόλαος : Θ΄Εωθινόν Πέτρου

PavlosKouris

Pavlos Papadopaidi
#2
Στη γνωστή σελίδα του ΟΦΕΛΠ το μέλος του ψαλτολογίου Νικόλαος Δημητρακόπουλος ψάλλει το Θ΄ Εωθινό.


Πολύ ωραία απόδοση του Θ' Εωθινού δοξαστικού.:)
Απλή, μετρημένη,απέριττη,λιτή όπως κ οι συνθέσεις
του Πέτρου. Το κειμένο (όπως το βλέπουμε στο
απόσπασμα) μπορούμε να το έχουμε; Εκπληκτικής
καλαισθησίας. Μπράβο στον κ.Νίκο Δημητρακόπουλο.
 
Top