Δημητρακόπουλος Νίκος - Καταβασίες Κυρ. του Τυφλού, Πέτρου Λαμπαδαρίου

stapaman

Εφησυχάζων & ενίοτε προξενών αλγεινάς εντυπώσεις δ
#1
Ο Πρωτοψάλτης Νίκος Δημητρακόπουλος ψάλλει τις Αργές Καταβασίες της Κυριακής του Τυφλού, σε μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου.

Από το ιστολόγιο του Ο.Φ.Ε.Λ.Π., εδώ.
 
Top