"Δεύτε Χριστοφόροι λαοί..."

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

Παλαιό Μέλος
"Δεύτε Χριστοφόροι λαοί..." Δοξαστικό της Στ' Ώρας, από την Aκολουθία των Μεγάλων Ωρών των Χριστουγέννων. Μέλος Πέτρου του Πελοποννησίου. Ήχος πλ. του α':

Δεύτε χριστοφόροι λαοί κατίδωμεν θαύμα, πάσαν έννοιαν, εκπλήττον καί συvέχον καί ευσεβώς προσκυνούντες, πίστει ανυμνήσωμεν. Σήμερον πρός Βηθλεέμ, εγκυμονούσα Κόρη παραγίνεται, τού γεννήσαι τόν Κύριοv, χοροί δέ, Αγγέλων προτρέχουσι. Καί ταύτα βλέπων εβόα, Ιωσήφ ο Μνήστωρ, Τί το εv σοί ξένον μυστήριον Παρθένε; καί πώς μέλλεις λοχεύσαι, η απειρόζυγος Δάμαλις;
 
Last edited by a moderator:
Top