Δευτέρα του Πάσχα 2014

#1
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ο Πρωτοψάλτης Αθανάσιος Βουρλής ψάλλει, μετά των μαθητών του, Χερουβικό του Μοναχού Γαβριήλ Κουντιάδου (από το Πεντηκοστάριο του ιδίου) και Λειτουργικά σε Δευτερόπρωτο (από τη Συλλογή Λειτουργικών του Αθ. Βουρλή), την Δευτέρα του Πάσχα 21-04-2014.
 

Attachments

Top