Δαχτυλογραφήσεις

Καλημέρα σας.

Ήθελα να ενημερώσω κάθε ενδιαφερόμενο ότι αναλαμβάνω την δαχτυλογράφηση πάσης φύσεως κειμένων καθώς και την δαχτυλογράφηση χειρογράφων βυζαντινής μουσικής. Για οποιαδήποτε πληροφορία στείλτε προσωπικό μήνυμα ή στο παρακάτω eimail: giorgos500@yahoo.com.
 
Ήθελα να ενημερώσω κάθε ενδιαφερόμενο ότι αναλαμβάνω την δαχτυλογράφηση πάσης φύσεως κειμένων καθώς και την δαχτυλογράφηση χειρογράφων βυζαντινής μουσικής. Για οποιαδήποτε πληροφορία στείλτε προσωπικό μήνυμα ή στο παρακάτω eimail: giorgos500@yahoo.com.
 
Ήθελα να ενημερώσω κάθε ενδιαφερόμενο ότι αναλαμβάνω την δαχτυλογράφηση πάσης φύσεως κειμένων καθώς και την δαχτυλογράφηση χειρογράφων βυζαντινής μουσικής. Για οποιαδήποτε πληροφορία στείλτε προσωπικό μήνυμα ή στο παρακάτω eimail: giorgos500@yahoo.com.
 
Top