Δίπτυχα 2009 της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Έλαβα σήμερα τα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος 2009 εκδόσεως της Αποστολικής Διακονίας της Ελλάδος (τα οποία και έχω σε Μεγάλη Εκτίμηση διότι τα αναγραφόμενα έχουν τις απαραίτητες λεπτομέρειες), και εύχομαι σε όλους Ευλογημένο το νέον έτος 2009.
Διαβάζοντας στην σελ. 17, πως την 06/01/2009 έχουμε λειτουργία του μεγάλου Βασιλείου και εις το εξαιρέτως Επί σοί χαίρει...., κατάλαβα αμέσως πως αυτό ισχύει μόνον όταν τα Θεοφάνεια είναι ημέρα Κυριακή, όπως το 2008.
Νομίζω, με τα λίγα που γνωρίζω, πως για το 2009 η σωστή καταγραφή θα ήταν να έχουμε λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και εις το εξαιρέτως την Θ΄ωδή, κατά τα γνωστά.
Χαμογέλασα!!!! διότι κατάλαβα πως η εκ παραδρομής αυτή αναγραφή οφείλεται κατά την γνώμη μου στο ότι κατά την καταγραφή στον Η/Υ χρησιμοποιήθηκαν τα Δίπτυχα του 2008 ως «πρότυπο», κάτι που πολλές φορές συνέβη και σε μένα τον ίδιο όταν εργαζόμουν στην Τράπεζα, διότι καθημερινά έπρεπε να γράφω 25-30 σελίδες με τις σχετικές προτάσεις, και χρησιμοποιούσα ως πρότυπα κάποια άλλα παρόμοια, αλλά όχι όμοια έγγραφα.
Με την ευκαιρία, θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους όσους εργάζονται για την δημιουργία των Διπτύχων της Εκκλησίας της Ελλάδος εκδόσεως της Αποστολικής Διακονίας της Ελλάδος, διότι μελετώντας τα έμαθα με ευκολία να βρίσκω άμεσα και την προαναφερόμενη αβλεψία ( ως μαθητής έμαθα να διορθώνω τον Δάσκαλο).
Το ενδεχόμενο της σκόπιμης «αβλεψίας», προκειμένου να διαπιστωθεί εάν διαβάζουμε τα Δίπτυχα, και εάν μάθαμε σωστά το Τυπικό θα πρέπει να διερευνηθεί από την αρμόδια Επιτροπή, και η οποία θα πρέπει να συσταθεί αρμοδίως. Φυσικό και χαριεντίζομαι!!!
Ευχαριστώ πολύ.
Κιαμηλίδης Βασίλειος.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
Διαβάζοντας στην σελ. 17, πως την 06/01/2009 έχουμε λειτουργία του μεγάλου Βασιλείου και εις το εξαιρέτως Επί σοί χαίρει...., κατάλαβα αμέσως πως αυτό ισχύει μόνον όταν τα Θεοφάνεια είναι ημέρα Κυριακή, όπως το 2008.
Κυριακή ή Δευτέρα (δηλ εάν είναι η παραμονή Σάββατο ή Κυριακή
Νομίζω, με τα λίγα που γνωρίζω, πως για το 2009 η σωστή καταγραφή θα ήταν να έχουμε λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και εις το εξαιρέτως την Θ΄ωδή, κατά τα γνωστά.
Αναφέρει ήδη ο κ. Διονύσιος Ανατολικιώτης την τυπογραφική αυτή αβλεψία στους ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ἀγαπητέ μας καί εὐγενέστατε κ. Βασίλη,
Σᾶς εὐχαριστοῦμε πολύ γιά τίς εὐχές σας ἀλλά καί γιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖον ἀντιμετωπίσατε αὐτό τό θέμα, τό ὁποῖον ἔχει ὅπως ἀκριβῶς τό ἐννοήσατε καί τό ἐκθέσατε.
Πρῶτος ὁ συντάκτης τοῦ τυπικοῦ τῶν Διπτύχων κ. Διονύσιος Ἀνατολικιώτης τό ἐπεσήμανε ἀπό τίς 16 τοῦ μηνός στήν ἱστοσελίδα του καί ἔχει ἐνημερώσει ἁρμοδίως τήν Ἱερά Σύνοδο, Ἥτις καί ἐνδεχομένως προβεῖ σέ σχετική ἐνημέρωση, ἄν καί ὅπως λέτε εὐκόλως διαπιστώνει κανείς ὅτι πρόκειται περί τυπογραφικῆς ἀβλεψίας καί μόνον.


Εἰς τὰ ἄρτι κυκλοφορηθέντα Δίπτυχα τοῦ ἔτους 2009 ὑπάρχει τυπογραφικὸν λάθος, τὸ ὁποῖον διέλαθεν, ὡς μὴ ὤφειλε, τῆς προσοχῆς τοῦ ἐπιμελητοῦ τῆς ἐκδόσεως (δηλαδὴ ἐμοῦ!).

Εἰς τὶς 6 ἰανουρίου (ἡμέραν τρίτην) καὶ σελ. 17 μετὰ τὰ ἀναγνώσματα παρέμεινεν ἐκ λάθους ἡ ἑξῆς φράσις·
«Καθεξῆς ἡ λειτουργία τοῦ μεγάλου Βασιλείου. Εἰς τὸ ᾿Εξαιρέτως “᾿Επὶ σοὶ χαίρει”».

῾Η φράσις πρέπει νὰ ἀντικατασταθῇ ὡς ἑξῆς·
«Λειτουργία τελεῖται ἡ τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Εἰς τὸ ᾿Εξαιρέτως ὁ α΄ εἱρμὸς τῆς θ΄ ᾠδῆς μετὰ τοῦ μεγαλυναρίου αὐτοῦ “Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν...᾿Απορεῖ πᾶσα γλῶσσα”».

Παρακαλῶ τοὺς ἀναγνώστας νὰ ἐνημερώσουν ὅσους περισσότερον ἠμποροῦν, κυρίως τοὺς ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ κληρικοὺς καὶ ψάλτας . ἡ λειτουργία τοῦ μεγάλου Βασιλείου ἐφέτος τελεῖται κανονικῶς τὴν παραμονὴν μετὰ τοῦ μεγάλου ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς καὶ τοῦ μεγάλου ἁγιασμοῦ τῆς παραμονῆς. οἱ ἱερεῖς ἀσφαλῶς θὰ ἀντιληφθοῦν εὔκολα τὸ ἄτοπον τοῦ διαλαθόντος παροράματος
.
 

vagelis

Antonia Xristoforaki Linardaki.
Επισυναπτω το σχετικο αποσπασμα απο το λεγομενο Μικρο Τυπικο .
 

Attachments

  • 0.jpg
    82.2 KB · Views: 84
Χαίρομαι πάρα πολύ για τήν άντιμετώπιση του θέματος αύτου τόσο από τόν πρωτο
τόν κ. Λιναρδάκη οσο καί άπο τόν πατερα Μαξιμο. Αλλωστε ποτέ δέν τελειται Θ.Λειτουργία του Μ. Βασιλείου τήν ήμέρα των θεοφανείων, παρα μόνο τήν παραμονη στήν ακαολουθία των μεγάλων Ωρων π Ελευθεριος Ναούμ
 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
Χαίρομαι πάρα πολύ για τήν άντιμετώπιση του θέματος αύτου τόσο από τόν πρωτο
τόν κ. Λιναρδάκη οσο καί άπο τόν πατερα Μαξιμο. Αλλωστε ποτέ δέν τελειται Θ.Λειτουργία του Μ. Βασιλείου τήν ήμέρα των θεοφανείων, παρα μόνο τήν παραμονη στήν ακαολουθία των μεγάλων Ωρων π Ελευθεριος Ναούμ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! H Θ. Λειτουργία του Μ. Βασιλείου τελείται ανήμερα των Θεοφανείων εάν η εορτή συμπέσει Κυριακή ή Δευτέρα (όπως το 2008). Το ίδιο ισχύει και για την εορτή των Χριστουγέννων.
 
Top