Γ. Μαρκόπουλος - Ανα-γέννηση, ΚΡΗΤΗ ανάμεσα σε Βενετία & Πόλη - Μ.Μ.Α. 1995

Top