Γένεση τῆς Ἀρμενικῆς Ὀκτωήχου

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
3 μελέτες ἀφιερωμένες στὴν ἀρμενικὴ ψαλμωδία
 

Attachments

 • Aram Kerovpyan_Memory_and_the_development_of_writing_in-1.pdf
  6 MB · Views: 7
 • Aram_Kerovpyan_Armenian_liturgi_chant_The_system_and.pdf
  126.5 KB · Views: 3
 • Haig Utidjian_A_brief_survey_of_systems_of_musical_not.pdf
  3.2 MB · Views: 5

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
Ἡ προαναφερθεῖσα μελέτη τοῦ Bernard OUTTIER (La genèse ...) σὲ pdf, στὴν ὁποία πρέπει νὰ προσθετεῖ ἡ σελ. 30
Ἡ μελέτη τῆς Sylvia Kasparian
Ἡ μελέτη τῆς Arusyak Tamrazyan
 

Attachments

 • Bernard OUTTIER_La_genèse_de_ _l_Octoèque arménien.pdf
  19.9 MB · Views: 6
 • S.Kasparian Vers une théorie de la structure modale des Charakan-Kasparian.pdf
  319.5 KB · Views: 4
 • p. 3 (130).pdf
  340.2 KB · Views: 6
 • Arusyak Tamrazyan 2018_07_02.pdf
  6.7 MB · Views: 8
Last edited:
Top