Γυναίκα και Εκκλ. Μουσική, Μεταπτ. εργασία

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
Μεταπτυχιακὴ ἐργασία τῆς Rachel Nicole Brashier μὲ θέμα Voice of Women in Byzantine Music Within the Greek Orthodox Churches in America (Southern Illinois University 2012).

Συγκεντρώνει ἀρκετὰ καὶ ἐνδιαφέροντα ἱστορικὰ ἀλλὰ καὶ σύγχρονα στοιχεία γιὰ τὴ σχέση τῆς γυναίκας μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ μας μουσικὴ.
 

Attachments

  • VOICE OF WOMEN IN BYZANTINE MUSIC.pdf
    2.5 MB · Views: 123
Top