[Ερώτηση] Γιατί όχι Δόξα Πατρί στα εξαποστειλάρια;

despotis.n

Δεσπότης Νικόλαος
#1
Θα ήθελα να ρωτήσω εάν κάποιος ξέρει γιατί στα εξαποστειλάρια δεν λέμε Δόξα Πατρί. Στον Όρθρο νομίζω είναι η μόνη ομάδα τροπαρίων στην οποία δεν κλείνει με Δόξα Πατρί όπως τα καθίσματα, κανόνας, στιχηρά αίνων, απόστιχα, και Δοξολογία.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Θα ήθελα να ρωτήσω εάν κάποιος ξέρει γιατί στα εξαποστειλάρια δεν λέμε Δόξα Πατρί. Στον Όρθρο νομίζω είναι η μόνη ομάδα τροπαρίων στην οποία δεν κλείνει με Δόξα Πατρί όπως τα καθίσματα, κανόνας, στιχηρά αίνων, απόστιχα, και Δοξολογία.
Ὑπῆρχε ἀλλά ἔχει ἐκπέσει, ὅπως ἔχουν ἐκπέσει καί οἱ στίχοι τους, ὅπως συνέβη καί μέ τούς στίχους τῶν καθισμάτων. Ἔχει ἀναφερθεῖ αὐτό σέ ἄλλα θέματα, ἀλλά μπορεῖ νά γράψει ὁ Μ. Θεοδωράκης ἀναλυτικά.
Μέ στίχους μπορεῖτε νά δεῖτε τά ἐξαποστειλάρια στή νεκρώσιμον ἀκολουθία εἰς ἱερεῖς στό Μ. Εὐχολόγιον.
Στά τῶν δεσποτικῶν ἑορτῶν μονά, συμβαίνει ὅτι καί μέ τά ἀπολυτίκια τῶν δεσποτικῶν ἑορτῶν.
Ὑπάρχει ὅμως καί ἡ περίπτωση πού τό ἐξαποστειλάριον λειτουργεῖ ὡς προκείμενον τῶν αἴνων.

ΥΓ. Ἡ δοξολογία ἁπλῶς συνδέθηκε μέ τό τρισάγιον. Τό τρισάγιον δέν εἶναι μέρος τῆς δοξολογίας.

 
Last edited:

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
#3
Όπως έχω ξαναγράψει (δεν θυμάμαι που) στη σλαβονική και ρουμανική παράδοση τα εξαποστειλάρια ψάλλονται με "δόξα και νυν".
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4


Τὰ ἐξαποστειλάρια (=φωταγωγικά· ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ Ι. Μ. Λογικὴ λατρεία, ἔκδ. ᾿Αποστολικῆς Διακονίας 1997 σ. 262) ψάλλονται σὰν στιχηρὰ τοῦ ψαλμοῦ 98 ἀντικαθιστῶντας τὸ ἀρχαῖο ἐφύμνιο « ῞Αγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν», (ὅπ. πρ. καὶ ΤΡΕΜΠΕΛΑ Π. Ν. Μικρὸν Εὐχολόγιον ἔκδ. β’ 1998 τ. 2 σ. 251) ἢ μὲ κατάλληλους μεσόστιχους (χφφ. Σινὰ 1096 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φ. 18v, 1097 σιναϊτικὸ τυπικὸ τοῦ ἔτους 1214 φ. 19v, π. Θ. Χριστοδούλου Ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία κατὰ τοὺς χειρόγραφους κώδικες ι’-ιβ’ αἰ. ἐκδ. Θεσβίτης 2005 τ. 2 σ. 288, Εὐχολόγιον τὸ μέγα ἐκδ. ΑΣΤΗΡ 1986 ἀνατύπωση τῆς ἐκδόσεως Βενετίας τοῦ 1862 σ. 461, ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ Ι. Μ. ᾿Απαντήσεις εἰς λειτουργικὰς ἀπορίας τόμος Δ’ σ. 185), γιὰ δὲ τὸ θεοτοκίο ἐπιφυλάσσεται τὸ «Δόξα, Καὶ νῦν» (Dmitrievskij τ. 1 σ. 854, π. Ἀθ. Κατζιγκᾶ Τὸ ὑμνολογικὸ καὶ εὐχολογικὸ ἔργο Θεοκτίστου τοῦ στουδίτη σσ. 52, 58, 64, 70, 75, 86, 91, χφ. Λειμῶνος 117 μηναῖον Μαΐου τοῦ ἔτους 1442 φ. 30v, ΤΑΣ κεφ. ιθ’ [31/1], κη’ [ψυχοσάββατο ἀπόκρεῳ], Ἀπορούμενα ΤΑΣ κεφ. κβ’, κf’, οη’, Ὡρολογόπουλον ἔκδ. 1640, εὐχολόγιον J. Goar ἔκδ. α’ 1647, β’ 1730 σ. 460, Πανθέκτη ἔκδ. 1817 τ. 1 σσ. 539, 575, 902, 1009, 1034, Εὐχολόγιον ἐκδ. ΑΣΤΗΡ σ. 461).
 

despotis.n

Δεσπότης Νικόλαος
#5
Ευχαριστώ πολύ για την πλήρη και άμεση ενημέρωση τον πατέρα Μάξιμο και τον Μ. Θεοδωράκη.
Δεσπότης Νικ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6
Ευχαριστώ πολύ για την πλήρη και άμεση ενημέρωση τον πατέρα Μάξιμο και τον Μ. Θεοδωράκη.
Δεσπότης Νικ.
Νά εἶσαι καλά!
Ἐπειδή δέν εἶχα χρόνο δέν παρέπεμψα στά θέματα πού ἔχουν εἰπωθεῖ αὐτά. Πάντως μπορεῖτε νά διαβάσετε ὅλα τά σχετικά μέ τά ἐξαποστειλάρια ἤ φωταγωγικά θέματα, εἰδικότερα δέ αὐτό.
Διαφοροποιεῖται ἡ περίπτωση τῶν Κυριακῶν, ὅπου ἔχουμε τό Ἅγιος Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν (98 ψαλμός), μέ τίς καθημερινές καί ἑορτές.
Στήν περίπτωση τῆς σαφοῦς σχέσεως ἐξαποστειλαρίου καὶ αἴνων, μᾶλλον δέν χρειάζεται Δόξα... Καὶ νῦν... .
Στήν περίπτωση ἑνός ἐξαποστειλαρίου τῶν δεσποτικῶν ἑορτῶν ἐπίσης ἰσχύει ὅτι μέ τά ἀπολυτίκια, ἀφοῦ δέν ἔχουμε θεοτοκίον. Ἄν καί σέ αὐτό τό θέμα δέν ὑπάρχει ταύτιση ἀπόψεων. Μπορεῖς νά τά διαβάσεις στά θέματα τῶν ἀπολυτικίων.
Γιά τήν δοξολογία, πού δέν προσφέρεται ὡς παράδειγμα, πάλι θά τά βρεῖς στά οἰκεῖα θέματα.

 
Top