Γεύσασθε καὶ ἴδετε - Βασίλειος Ἐμμανουηλίδης

#1
Ηχος α' τετράφωνος Iωάννου του Kλαδά (απο τη σειρά "Tα Πάθη τα Σεπτά", Δίσκος 2ος, αρ. 8, από ζωντανή ηχογράφηση στον Πατριαρχικό ναό της M.Eβδομάδας του 1981)
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος Βασίλειος Ἐμμανουηλίδης

https://www.youtube.com/watch?v=SrvpUukfPIY
 
Top