Β' Συνάντηση Βυζαντινής Μουσικής 1985, 3η ημέρα

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
Μου έδωσε προχθές ένας φίλος το βίντεο αυτό ψηφιοποιημένο με την προτροπή να αναρτηθεί. Νομίζωπως αξίζει τον κόπο!


Β' Συνάντηση Βυζαντινής Μουσικής
3η ημέρα: Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 1988
Ι. Ν. Αγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης
Το πρόγραμμα ανοίγει με τη χορωδία του Συλλόγου Ιεροψαλτών Βεροίας - Ναούσης «Κωνσταντίνος Πρίγγος» υπό τη διεύθυνσιν του Ιωάννου Μακρυγιώργου, ο οποίος ψάλλει και μονωδιακά.
Ακολουθεί ο χορός του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσαλονίκης «Ιωάννης ο Δαμασκηνός» υπό τη χοραρχία του Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου. Ψάλλουν μονωδιακά οι:
- Εμμανουήλ Δασκαλάκης: Ήδη βάπτεται κάλαμος
- Άγγελος Γκάγκος: «Λύτρωσιν απέστειλεν», Ήχος α'
- Γεώργιος Κυρμελής: Κοινωνικόν «Αινείτε», Ήχος β'
- Αθανάσιος Καλαφάτης: «Άλαλα τα χείλη» - «Άξιον εστίν» Χαρ. Παπανικολάου
- Αναστάσιος Παραστατίδης: «Σήμερον αι ψυχαί των γηγενών»
- Χορός ιερέων: «Τις Θεός μέγας»
- Γεώργιος Καραμάνης: «Την γαρ σην μήτραν», αρχαίον
- Αντώνιος Τσαχαλίνας: «Εις μνημόσυνον», Αθ. Παναγιωτίδη, Ήχ. α'
- Ζαχαρίας Πασχαλίδης: «Μυσταγωγών σου Κύριε»
- Αντώνιος Αλυγιζάκης: «Σήμερον προέρχεται ο Σταυρός του Κυρίου»
- Χαρίλαος Ταλιαδώρος - «Ανέβη ο Ιησούς»
Από τα διάφορα μέλη που ψάλλει ο χορωδία, αξίζει να μνημονευθεί ιδιαιτέρως ο καλοφωνικός ειρμός του Πέτρου Μπερεκέτου «Εσείσθησαν λαοί» σε ήχο δ' «άγια» που κλείνει το πρόγραμμα.
 
Last edited:
Top