Βυζαντινὸν Ἡμερολόγιον «Vizantiysky Vremennik»=«Византийский Временник» 1894-1927

nektar

νεοαρχάριος
Παλαιὰ σειρὰ τευχῶν: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Vizantiysky_Vremennik
ἢ ἐδῶ: http://vremennik.biz/en/opus/BB/l/SS

Περιγραφὴ ἀπὸ ἐδῶ: http://www.vremennik.biz/en/content/en/About-magazine

Η επιστημονική περιοδική έκδοση "Vizantiyskiy Vremennik" είναι ένα από τα παλαιότερα επιστημονικά περιοδικά ανθρωπιστικών επιστημών (ιδρύθ. 1894). Ως όργανο τύπου των Ρώσων βυζαντινολόγων, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και ανάπτυξη εθνικών και διεθνών βυζαντινών και μεσαιωνικών σπουδών. Και σήμερα το "Vizantiyskiy Vremennik" παραμένει στην πρώτη γραμμή των διεθνών βυζαντινών σπουδών. Το περιοδικό δημοσιεύεται με κανονικότητα τουλάχιστον έναν τόμο ετησίως. Το κορυφαίο ακαδημαϊκό επίπεδο της έκδοσης παρέχεται σύμφωνα με αυστηρές πολιτικές συγγραφής και πολυεπίπεδη διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους. Τα συντακτικά όργανα αποτελούνται από κορυφαίους Ρώσους και ξένους επιστήμονες. Οι συγγραφείς μας είναι αναγνωρισμένοι επιστήμονες και νέοι επαγγελματίες, μεταπτυχιακοί φοιτητές και διδάκτορες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν τα σημαντικά επιστημονικά τους αποτελέσματα. Το συμμετοχικό επίπεδο ξένων επιστημόνων παραμένει παραδοσιακά υψηλό. Το περιοδικό περιλαμβάνεται στο ευρετήριο Web of Science. Προς το παρόν στο περιοδικό τοποθετήθηκαν περίπου 3.500 δημοσιεύσεις 730 επιστημόνων, συνολικός όγκος σελίδων - 38.000.
 
Top