[Ανακοίνωση] Βυζαντινός Χορός "Αινούντες"-Γενικά Στοιχεία

nsgbg981

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
#1
Ὁ Βυζαντινός Χορός Αἰνοῦντες συγκροτήθηκε το 2006 άπό μιά συντροφιά νέων ἀνθρώπων μέ ζῆλο καί ἀγάπη πρός τή Βυζαντινή Ἐκκλησιαστική μουσική. Ὁ σκοπός τοῦ βυζαντινοῦ χοροῦ εἶναι ἡ μέλέτη καί ἡ διάδοση τῆς μουσικῆς μέ παραδοσιακό ὕφος και ἐκκλησιαστικό ἦθος. Ὁ χορός ἔχει ψάλλει σε πλεῖστες ἐκκλησιαστικές ἀκολουθίες καί σέ ἀρκετές ἀγρυπνίες κι ἔχει ἐμφανισθεῖ σέ τηλεοπτικές καί ραδιοφωνικές ἐκπομπές . Ἔχει παρουσιάσει ἀξιόλογες ἐκδηλώσεις στήν Καλαμάτα καί σέ ἄλλες πόλεις. Ἡ χορωδία εἶναι τμῆμα τοῦ ὀμώνυμου καλλιτεχνικοῦ και πολιτιστικοῦ συλλόγου πού ἔχει ὡς σκοπό τη μελέτη καί τή διάδοση ὅλων τῶν τεχνῶν τοῦ πού πηγάζουν ἤ άναφέρονται στόν χριστιανικό πολιτισμό. Ὁ σύλλογος κατά τό παρελθόν ἔχει πραγματοποιήσει σειρά ἐκδήλώσεων μέ ἀντικείμενο τέχνες ὅπως ἡ ἐκκλησιαστική ὑμνολογία, τά παραδοσιακά τραγούδια, ἡ λογοτεχνία, ἡ φωτογραφία κ.α
 
Top