Βυζαντινή Χορωδία της Εκκλησίας του Ιασίου, το Μητροπολιτικό Ναό της Μολδαβίας, της Ρουμανίας

yorgakis

Νέο μέλος
#1
Πρώτον, θέλω να σας συστηθώ, επειδή είμαι νέος σε αυτό το φόρουμ!
Το όνομά μου είναι Γιώργος, είμαι από τη Ρουμανία!
Ξέρω πολύ λίγα ελληνικά, από την αρχή να ζητήσω συγνώμη για τα λάθη!

Λατρεύω τη βυζαντινή μουσική, την οποία έμαθα μόνο ένα χωρίς δάσκαλο, μόνο με τη βοήθεια του Αγίου Νεκταρίου, της Παναγίας και του Αγίου Γεωργίου!
Για 11 χρόνια, έδωσα δόξα τον Θεό στη βυζαντινή μουσική!! Αγίου Νεκταρίου με βοήθησε πολύ, κυρίως γιατί μου έδωσε ένα κομμάτι από τα λείψανά του!

Ίσως δεν γνωρίζουμε πολλά για τη Ρουμανία βυζαντινή χορωδία, εκτός αυτών που απαριθμούνται στο φόρουμ, αλλά θα δείξω μια άλλη βυζαντινή χορωδία, "Βυζάντιον" χορωδία του Μητροπολιτική Εκκλησία της Μολδαβίας και Μπουκοβίνα!

Αυτή η χορωδία είναι φίλος του κ. Λυκούργο Αγγελόπουλο και το Γιώργο Κωνσταντίνου. Έχει εμφανιστεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες: Πολωνία, το Λουξεμβούργο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, και ιδιαίτερα στο Άγιο Όρος!

Θα φύγω μερικές συνδέσεις, όπου μπορείτε να δείτε αυτή τη χορωδία της Ρουμανίας:
1) Τροπάριο του Όρθρου Αναστάσεως
http://www.youtube.com/watch?v=eC9xGymCoek
2) Απόσπασμα από τη συναυλία στην Πολωνία
http://www.youtube.com/watch?v=693OTJaqX_s&feature=related
3) Δόξα ... Αναστάσεως ημέρα
http://www.youtube.com/watch?v=BIa-cfnzcBc
4) Αλληλούια ήχος 2 με σόλο
http://www.youtube.com/watch?v=qpOwLsGsSLM&feature=related

Ελπίζω να απολαύσετε! Μου αρέσει περισσότερο σε αυτή την ρουμανική βυζαντινή χορωδία!
Και αγαπώ την Ελλάδα: μοναχοί χορωδία στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία που πραγματοποιούνται από τον Λυκούργο Αγγελόπουλο, Βυζαντινός Χορός «ΤΡΟΠΟΣ», Δημοσθένης Παϊκόπουλος, Πέτρος Γαϊτάνος, ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ, Καβαρνός Νικόδημος.

Μου αρέσουν πολλά Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία, αλλά πιο σημαντικό για μένα είναι αυτά που ονομάζονται!
 
Last edited:
#2

Ακούμε το οκτάηχο Δοξαστικό του εσπερινού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, "Θεαρχίῳ νεύματι..." Στη Βυζαντινή χορωδία της Εκκλησίας του Ιασίου συμμετέχουν, ο αείμνηστος Άρχ. Λ. Αγγελόπουλος, ο κ. Αντ. Αετόπουλος και ο κ. Γ. Κωνσταντίνου.Δόξα... Καὶ νῦν... Ἦχος α'
Θεαρχίῳ νεύματι, πάντοθεν οἱ θεοφόροι Ἀπόστολοι, ὑπὸ νεφῶν μεταρσίως αἰρόμενοι.
Ἦχος πλ. α'
Καταλαβόντες τὸ πανάχραντον, καὶ ζωαρχικόν σου σκῆνος, ἐξόχως ἠσπάζοντο.
Ἦχος β'
Αἱ δὲ ὑπέρτατοι τῶν οὐρανῶν Δυνάμεις, σὺν τῷ οἰκείῳ Δεσπότῃ παραγενόμεναι.
Ἦχος πλ. β'
Τὸ θεοδόχον καὶ ἀκραιφνέστατον σῶμα προπέμπουσι, τῷ δέει κρατούμεναι, ὑπερκοσμίως δὲ προῴχοντο, καὶ ἀοράτως ἐβόων, ταῖς ἀνωτέραις ταξιαρχίαις· ἰδοὺ ἡ παντάνασσα θεόπαις παραγέγονεν.
Ἦχος γ'
ρατε πύλας, καὶ ταύτην ὑπερκοσμίως ὑποδέξασθε, τὴν τοῦ ἀενάου φωτὸς Μητέρα.
Ἦχος βαρὺς
Διὰ ταύτης γὰρ ἡ παγγενὴς τῶν βροτῶν σωτηρία γέγονεν, ᾗ ἀτενίζειν οὐκ ἰσχύομεν, καὶ ταύτῃ ἄξιον γέρας ἀπονέμειν ἀδύνατον.
Ἦχος δ'
Ταύτης γὰρ τὸ ὑπερβάλλον, ὑπερέχει πᾶσαν ἔννοιαν.
Ἦχος πλ. δ'
Διὸ ἄχραντε Θεοτόκε, ἀεὶ σὺν ζωηφόρῳ Βασιλεῖ, καὶ τόκῳ ζῶσα, πρέσβευε διηνεκῶς, περιφρουρῆσαι καὶ σῶσαι, ἀπὸ πάσης προσβολῆς ἐναντίας τὴν νεολαίαν σου· τὴν γὰρ σὴν προστασίαν κεκτήμεθα.
Ἦχος α'
Εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀγλαοφανῶς μακαρίζοντες.
 
Last edited:

lagoudakis

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
#3
Και ο Αντώνιος Αετόπουλος στο "Πρέσβευε διηνεκώς", αν δεν κάνω λάθος ...
 
#4
Και ο Αντώνιος Αετόπουλος στο "Πρέσβευε διηνεκώς", αν δεν κάνω λάθος ...
Όντως! Επίσης, ο αείμνηστος Λυκούργος Αγγελόπουλος στο <<Δόξα Πατρί>> και στο <<Θεαρχίω Νεύματι>>. Ο διευθυντής της χορωδίας Αντριάν Σιρμπού στο απήχημα, και στο <<Αι δε υπέρτατοι>> (στα Ρουμανικά). Ο Γιώργος Κωνσταντίνου στο <<Ταύτης γὰρ>>.

 

PavlosKouris

Pavlos Papadopaidi
#5
Παγκόσμια η Βυζαντινή Μουσική.
Μεγάλη η προσφορά του αειμνήστου
Άρχοντος Λυκούργου Αγγελόπουλου στην
διάδοσή της.
 
Top