Βιβλίο του Μητροπολίτη Ζακύνθου Διονυσίου Λάτα για τη Λειτουργία του Αγ. Ιακώβου

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
Μετά από αίτηση του φίλου Shota Gugushvili μεταφράζω και μεταφέρω εδώ σχετική του ερώτηση από τα Αγγλικά μήπως μπορεί κανείς να βοηθήσει.

Ευχαριστώ εκ μέρους του εκ των προτέρων.

Ψάχνω το πιό κάτω βιβλίο του Μητροπολίτη Ζακύνθου Διονυσίου Λάτα "Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου και
Πρώτου Ιεράρχου των Ιεροσολύμων εκδοθείσα μετά διατάξεως και σημειώσεων (Ζάκυνθος, 1886)". Αυτό ήταν το βιβλίο που χρησιμοποιούσαν στην
Ιερουσαλήμ το 1900 όταν ξανάρχισαν να τελούν τη Λειτουργία του Αγ.Ιακώβου. Παρόλαυτά πίστευαν οτι δεν ήταν η καλύτερη εκδοση και ανέθεσαν
στον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Παπαδόπουλο την προετοιμασία μίας πιό σωστής έκδοσης. Είναι αυτή η δεύτερη έκδοση ίδια με αυτή της Αποστολικής Διακονίας (αναφέρει το όνομα του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου); Έχει κανείς
την πρώτη έκδοση του κειμένου από τον αρχιμ. Χρυσόστομο; Ευχαριστώ.
 
Shota Gugushvili: Ψάχνω το πιό κάτω βιβλίο του Μητροπολίτη Ζακύνθου Διονυσίου Λάτα "Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου και Πρώτου Ιεράρχου των Ιεροσολύμων εκδοθείσα μετά διατάξεως και σημειώσεων (Ζάκυνθος, 1886)". Αυτό ήταν το βιβλίο που χρησιμοποιούσαν στην Ιερουσαλήμ το 1900 όταν ξανάρχισαν να τελούν τη Λειτουργία του Αγ.Ιακώβου. Παρόλαυτά πίστευαν οτι δεν ήταν η καλύτερη εκδοση και ανέθεσαν στον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Παπαδόπουλο την προετοιμασία μίας πιό σωστής έκδοσης. Είναι αυτή η δεύτερη έκδοση ίδια με αυτή της Αποστολικής Διακονίας (αναφέρει το όνομα του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου); Έχει κανείς την πρώτη έκδοση του κειμένου από τον αρχιμ. Χρυσόστομο; Ευχαριστώ.
Ἡ Ἀ.Δ. ἐκδίδει καί ἐπανεκδίδει βάσει τῆς δ΄ ἐκδόσεως τῆς Λειτουργίας τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου (Παπαδοπούλου) γενομένης τῷ 1937 ἐν Ἀθήναις, ἡ ὁποία δέν διαφέρει πολύ τῆς β΄ καί γ΄. Ἡ α΄ ἔκδοσις αὐτοῦ ἐν Ἱεροσολύμοις τῷ 1912, ἡ β΄ ἐν Ἀθήναις τῷ 1929 μέ ἀναθεωρήσεις ἐπί τοῦ κειμένου, προσθήκην ὁδηγιῶν τελέσεως καί μέλους τῶν ἰδιαζόντων ἱερῶν ᾀσμάτων, ἡ γ΄ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τῷ 1931.
Ἀπ᾿ ὅτι ἀναφέρει ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χρυσόστομος (Παπαδόπουλος) στήν δ΄ ἔκδοσιν τῆς Λειτουργίας τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου «ὁ ἐν ἱεροσολύμοις ἐκπαιδευθείς Ζακύνθου Διονύσιος Λάτας (+1894) ... ἐξέδωκε αὐτήν τύποις ἐκ λίαν μεταγενεστέρων κειμένων, εἰς τάς ὑπαρχούσας ἐν αὐτοῖς προσθέσας, δυστυχῶς, καί ἰδίας προσθῆκας, οὕτω δ᾿ ἀλλοιώσας τό κείμενον τῆς ἀρχαιοπρεποῦς ταύτης Λειτουργίας.» συνάγεται ὅτι ἡ α΄ ἔκδοσις τοῦ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου ἐν Ἱεροσολύμοις τῷ 1912 δέν ἔχει καμμίαν σχέσιν μέ τήν τοῦ Ζακύνθου Διονυσίου Λάτα ἐν Ζακύνθῳ τῷ 1886. Ἐπισημειώνει ὅτι ἡ δική του α΄ ἔκδοσις ἐγένετο βάσει τῶν κωδίκων τῆς Βιβλιοθήκης Μεσσήνης τῆς Σικελίας τοῦ ι΄ αἰῶνος καί τῆς Βιβλιοθήκης τῆς ἐν Καλαβρίᾳ πόλεως Rossano τοῦ ια΄ αἰῶνος.

Ἆρα ζητᾶτε δύο πράγματα, ἄν καταλαβαίνω καλά;
α) τήν ἔκδοσιν τοῦ Ζακύνθου Διονυσίου Λάτα, Ζάκυνθος, 1886, καί
β) τήν α΄ ἔκδοσιν τοῦ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου ἐν Ἱεροσολύμοις τῷ 1912.

Ἴσως κάποιοι ἀπό τάς Βιβλιοθήκας τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης νά μπορέσουν νά βοηθήσουν, ἄν ὑπάρχουν αὐτές οἱ δύο ἐκδόσεις;
 
Last edited:
Ὑπάρχουν στὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ἑλλαδος (nlg.gr).
Shota,
Ὄντως ὑπάρχουν αὐτά πού ζητᾶς ἐδῶ.
Τήν δ΄ ἔκδοση τῆς Λειτουργίας τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου γενομένη τῷ 1937 ἐν Ἀθήναις, τήν ἀνέβασε ὁ Χάρης ἐδῶ. Εἶναι στό α΄ σύνδεσμο σέ pdf μέ τίτλο «Kamar0244_1937_TheiaLeitourgIakwvouAdelofotheou&Symplirwswis» 27,2 MB.


 
http://www.nyxthimeron.com/2014/10/...hCjZQaRyg5nF18jpWdJ1Kn7GgUFpfmHndbq0qHTAyJ3Ig

Ένα μελέτημα του 1987 για την α΄ έκδοση εν Ζακύνθω της Λειτουργίας του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου (1886)
π. Παναγιώτη Καποδίστρια
"Η ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΙ Ο ΛΑΤΑΣ
Εκατό χρόνια από την α΄ έκδοσή της στη Ζάκυνθο
(1886-1986)"
 
Back
Top