Βιβλία ἐκδόσεων Μητροπολιτικοῦ Μουσείου Ν.Υ.

nektar

νεοαρχάριος
#1
ἐκκινῶντας ἀναζήτηση γιὰ τὴν ἔκθεση Glory of Byzantium τοῦ 1997, μὲ τὸ λῆμμα Byzantium ἀποδίδονται ΕΔΩ σελίδες μὲ διαθέσιμα πρὸς πώληση ἐντύπου μορφῆς καὶ ἄλλα εἴδη τοῦ πωλητηρίου, καθὼς καὶ διάθεση ἐξηντλημένων βιβλίων σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή.

Μὲ πρόσχημα ἴσως τὴν κἄποια συνάφεια τοῦ βιβλίου ΕΔΩ μὲ τὴν θεματολογία τοῦ φόρουμ, πραγματοποιεῖται ἡ ἀνάρτηση αὐτή:

Διατίθενται, δωρεὰν σὲ μορφὴ pdf, βιβλία ἐκδόσεων Μητροπολιτικοῦ Μουσείου Νέας Ὑόρκης. ΕΔΩ (584) & ΕΔΩ (1719).

Ἀναπόφευκτος ὁ λογισμὸς συγκρίσεως τῶν τεραστίων ἐκδοτικῶν προσφορῶν ἀπὸ φορεῖς-γίγαντες, μὲ τὴν μανικὴ θήρα τῶν δικαιωμάτων ἐγχωρίων νάνων. (Ματθ. ι´ 8 τέλος)

υγ. παρεμπιπτόντως ἕνα ἱστορικὸν (NG) διὰ τὴν Κύπρον (1928) ΕΔΩ.
 
Last edited:
Top