Βαλ(λ)ηνδράς Γρηγόριος

#21
"Θὰ ψάλῃ ἡ καλλικέλαδος ἀηδὼν, ὁ βραχώδης καὶ ἀφθάστου μεγαλείου βυζαντινὸς ψάλτης κ. Γρηγ. Βαληνδρᾶς" (ΣΚΡΙΠ 19-7-1928).
 

Attachments

Top