Βάπτισμα και αεροβάπτισμα - Προβληματισμοί με αφορμή το "Σχηματολόγιον", ήτοι Ευχολόγιον Β' της Ι.Μ.Σίμωνος Πέτρας

Σας ευχαριστώ όλους για τις απόψεις και τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Αυτές οι αντιγραφές από τα ευχολόγια που έστειλαν πολύ ευγενικά το μέλος "Diogenes" και ο κ. Μανόλης Θεοδωράκης δεν αφορά περίπτωση που η βάπτιση γίνεται σε ναό; Διότι νομίζω ότι σε δωμάτιο κλινικής νοσοκομείου δεν θα είναι τόσο εύκολο να πραγματοποιηθεί η βάπτιση. Δεν λέω αδύνατο αλλά πάντως έχει κάποια πρακτική δυσκολία. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για το νερό και το έλαιο που θα τρέξει, για να πλύνει τα χέρια του ο ιερέας και ο βοηθός που θα κρατήσει το παιδί (λογικά ο γονιός) αλλά και θα πρέπει να έχεις μία άνεση χρόνου τουλάχιστον 15-20 λεπτών για να πραγματοποιηθούν τα της ακολουθίας αν προσθέσουμε και τα αναγνώσματα. Χώρια για τον χρόνο που θα χρειαστεί ο ιερέας να πάρει να απαραίτητα πράγματα και να προσέλθει στο νοσοκομείο.

Μια ακόμη σκέψη: αν όντως πραγματοποιηθούν τα παραπάνω και το παιδί ζήσει, θα πρέπει τότε λογικά να μην γίνει από την αρχή η ακολουθία του βαπτίσματος αλλά να τελεστούν μόνο αυτά που δεν τελέστηκαν δηλαδή οι αφορκισμοί, η τριχοκουρία, η ευλογία ενδυμάτων, η απόλουση, η ευχή "Κύριε ο Θεός ημών, ο εκ του πληρώματος της κολυμβήθρας..." και η επίδοση του Σταυρού. Είναι έτσι ή περιττεύουν;

Και ένα τελευταίο: αν υποθέσουμε ότι όλα γίνουν έτσι, το παιδί αυτό δεν θα έχει ανάδοχο. Υπάρχει κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα με αυτό;
Πάτερ την ευχή σας και Χριστός Ανέστη.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων, που έχουμε ακούσει, στις αεροβαπτίσεις, επιστρατεύεται ο λα'ι'κός, αφού δεν είναι εφικτό ο ιερέας να είναι πάντα παρών. Αλλά, ούτε και το νερό είναι πάντα εύκαιρο. Οπότε το αεροβάπτισμα είναι μια ''κατ'οικονομίαν'' βάπτιση, μια λύση έκτακτης ανάγκης, ας πούμε. Σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά το Ιερό Μυστήριο της Βαπτίσεως.

Ο λα'ι'κός που καλείται να αεροβαπτίσει αναφέρει το: ''Βαπτίζεται...... Αμήν'' μία φορά, υψώνοντας το παιδί, τρις.
Και αυτό είναι όλο. Ύστερα, αν το παιδί ζήσει, γίνεται κανονικά το Μυστήριο, με ιερέα πλέον. Στη συνέχεια, τελείται και το Χρίσμα.
Έτσι, επισφραγίζεται και ολοκληρώνεται η εγκυρότητα του Μυστηρίου.
 
Back
Top