Βάβας Αντρέας-Άρχων Πρωτοψάλτης ΙΜ Κιτίου (Κύπρος)

Μανώλης Παπαδάκης

Πρωτοψάλτης Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Εξω Μουλιανών
Last edited:
Top