Β΄ νεκρώσιμο ιδιόμελο αποστίχων εσπερινού Ψυχοσαββάτου όταν ο ήχος της εβδομάδος είναι πλ. β΄

#1
Στα απόστιχα του εσπερινού του Ψυχοσαββάτου, δοξαστικό ιδιόμελο ορίζεται το ένα από τα δύο νεκρώσιμα ιδιόμελα «Ἀρχή μοι καὶ ὑπόστασις...». Η τυπική διάταξη όμως ορίζει το δ΄ μαρτυρικό του ήχου και δύο νεκρώσιμα ιδιόμελα πριν το δοξαστικό. Το ένα νεκρώσιμο ιδιόμελο είναι «Ἄλγος τῷ Ἀδάμ...». Το δεύτερο ποιο θα είναι (Αντί του χρησιμοποιηθέντος ως δοξαστικού αποστίχων ιδιομέλου, τι θα ψάλουμε;)
 
Last edited:
#2
Σκεφτόμουν κι εγώ χθες να ρωτήσω, αλλά τελικά απάντησα μόνος μου:

Γιατί να μην ψαλλεί το ίδιο;

Κατά σειρά με τα υπόλοιπα μαρτυρικά θα ψαλλεί ειρμολογικά (δηλ. με τη μαλακή χρωματική κλίμακα), ενώ ως δοξαστικό θα ψαλλεί στιχηραρικώς (με τη σκληρή).

Την Κυριακή των Βαϊων το "Σήμερον η χάρις του αγίου πνεύματος" ψάλλεται (αν θυμάμαι καλά) επτά (!!) φορές συνολικά (εσπερινός και όρθρος) και θα κολλήσουμε τώρα στις δύο:D. [ομοίως και το Συγκαταβαίνων ο Σωτήρ την 1η Ιανουαρίου]

Αν έπρεπε οπωσδήποτε να αλλάξει, τότε κάποιο από τα Τυπικά θα το είχε προβλέψει. Εκτός αν εμπίπτει και αυτό στην κατηγορία "ως έδοξε τω προεστώτι":).
 
#3
Ευχαριστώ για την απάντηση. Μετά σκέφτηκα να κοιτάξω στο Ψυχοσάββατο του Πεντηκοσταρίου. Εκεί ο ήχος είναι πάντα πλ. β΄, και προτείνεται διαφορετική λύση. Για τον πλ. β΄ ήχο, ο εσπερινὀς είναι έτοιμος για χρήση ως έχει στο Πεντηκοστάριο.

http://analogion.gr/glt/texts/Pen/p77.uni.htm
 
Top