Αστέριος Δεβρελής - «Τη Υπερμάχω» αργόν, Αθ. Παναγιωτίδη

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
Αναρτάται το αρχαίο κλασικό μέλος του «Τη Υπερμάχω», ενός από τα καλύτερα μελωδήματα της εν γένει εκκλησιαστικής μας μελοποιΐας! Είναι δε ευτυχής συγκυρία να υπάρχει καταγραφή του τρόπου που το έψαλλε ο μέγας εκ Κωνσταντινουπόλεως Πρωτοψάλτης Θεσσαλονίκης Αθανάσιος Παναγιωτίδης! Την καταγραφή την έκανε ο μαθητής του Αστέριος Δεβρελής στα 1965, ο οποίος ψάλλει υποδειγματικά και στο βίντεο αυτό!

Παρατίθενται οι στίχοι του δεξιού χορού. Οι διαφορές του ψαλλομένου με το κείμενο είναι ελάχιστες. Εντούτοις υπάρχουν, καθώς ο δάσκαλος κατά την εκτέλεση έψαλε από το αρκετά συνοπτικότερο κείμενο του τόμου «Ακάθιστος Ύμνος». Για μεγαλύτερη πιστότητα προς το κείμενο του Παναγιωτίδη, έγινε σύζευξη δύο εκτελέσεων του κ. Δεβρελή που ήταν στην ίδια βάση και στον ίδιο χρόνο. Τις πρωτότυπες εγγραφές θα τις βρείτε εδώ. Κυρίως χρησιμοποιήθηκε η πρώτη εκτέλεση ως πιο εκφραστική και αποκαταστάθηκε σε κάποια τμήματα από τη δεύτερη. Ακόμη, ο δάσκαλος κάνει ψάλλοντας μια σύντμηση στο «εκ παντοίων με κινδύνων» στη λέξη «κινδύνων», εντούτοις το κείμενο παρατίθεται ανεπεξέργαστο για όποιον επιθυμεί να το κρατήσει.

Το μουσικό κείμενο προέρχεται από τον ανεξάρτητο τόμο του Εσπερινού που έχει ο δάσκαλος έτοιμο προς έκδοσιν από το 1987 και η υπογραφή του στο τέλος ελήφθη από χειρόγραφό του με το ίδιο μέλος.

Η ανάρτηση της ηχογραφήσεως και των κειμένων γίνονται με την άδειά του.


Παρακάτω αναρτάται, με την άδεια πάντα του δασκάλου, το κείμενο των στίχων του δεξιού χορού. Οι του λαμπαδαρίου είναι όμοιοι καθ' όλα.
 

Attachments

  • «Τη Υπερμάχω», υπό Αθανασίου Παναγιωτίδη.pdf
    59.7 KB · Views: 60
  • «Αναγράφω σοι», υπό Αθανασίου Παναγιωτίδη.pdf
    55.7 KB · Views: 37
  • «Εκ παντοίων με κινδύνων», υπό Αθανασίου Παναγιωτίδη.pdf
    82 KB · Views: 40
Last edited:
Back
Top