Ασπιλε Αμόλυντε - Υπερενδοξε αειπαρθενε - Την πασαν ελπιδα μου

panaretos

παλαιο μελος
#4
Άσπιλε ... Υπερένδοξε... Την πάσαν ελπίδαν μου...

Απαγγέλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης Αλεξανδρείας Παύλος Φορτωμάς στις 16-04-2021 στον Ι.Ν.Αγ.Ανδρέα Άνω Πατησίων (Αθήνα)...

Το κομμάτι ΄΄Την πάσαν ελπίδαν μου΄΄ το λέγει ψαλτά ο Άρχων...

 
Top