[Ερώτηση] Ασπασμός Αρχιερέα στον Όρθρο του Νυμφίου

Στον Ορθρο της ακολουθιας του Νυμφίου, παρουσία Αρχιερέως, ψάλλεται το "Τον Δεσπότη και Αρχιερέα" αργό σε ήχο Βαρύ κατα τους Αίνους? Αν όχι, τι ψάλλουμε?
 
Στον Ορθρο της ακολουθιας του Νυμφίου, παρουσία Αρχιερέως, ψάλλεται το "Τον Δεσπότη και Αρχιερέα" αργό σε ήχο Βαρύ κατα τους Αίνους? Αν όχι, τι ψάλλουμε?

Ο αριστερός χορός ψάλλει το αργό «Αινείτε αυτόν» και όχι το "Τον Δεσπότην και Αρχιερέα".
Από αυτό το μήνυμα άκουσε το συνημμένο με αριθ. 12...
Το αργό Αινείτε αυτόν σε ήχο α' ψάλλει ο τ. άρχων λαμπαδάριος τ. Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.
Εδώ το Αινείτε αυτόν σε ήχο τρίτο από την χορωδία του Θρ. Στανίτσα.
 
Κύτταξε τὸ κείμενο τοῦ κ. Ἰωαννίδη ἐδῶ
http://analogion.com/forum/showpost.php?p=57349&postcount=1

Παραθέτω καὶ τὸ σχετικὸ ἀπόσπασμα.
7) Ε Ι Σ Τ Ο Υ Σ Ν Υ Μ Φ Ι Ο Υ Σ

Ο Αρχιερεύς, εισέρχεται εις τον Ναόν, πρό της ενάρξεως της Ακολουθίας, έρχεται εις το μέσον του Σολέα, ευλογεί τον λαόν ως συνήθως, των Χορών ψαλλόντων το « Εις πολλά έτη » και χοροστατεί από το Παραθρόνιον, άνευ Μανδύου, φέρων Σταυρόν και Χαζράνιον.
Ο Ιερεύς, λαβών « Καιρόν », ποιείται την έναρξιν της Ακολουθίας.
Κατά την διάρκειαν αυτής, ο Αρχιερεύς, λέγει τα του Προεστώτος, ήτοι : το « Βασιλεύ Ουράνιε », τον « Εξάψαλμον », τον « Ν΄. Ψαλμόν », το « Σοί δόξα πρέπει… », το « Αγαθόν το εξομολογείσθαι… » και το « Επουράνιε Βασιλεύ… » και το « Στερεώσαι…».
Ψάλλει το « Εξαποστειλάριον ».
Εις το « Αινείτε » που ψάλλεται αργόν και συγκεκριμένως εις το δεύτερον « αινείτε », κατέρχεται από του Παραθρόνιον και ασπάζεται την Εικόνα του Νυμφίου.
Εις το τέλος, ευλογεί δια της δεξιάς αυτού χειρός, των Χορών ψαλλόντων το « Εις πολλά έτη », την κατάληξιν του οποίου ( Δέσποτα ), λαμβάνει ο Αριστερός Χορός, διά να συνεχίσει ο Δεξιός, με τα Ιδιόμελα των Αίνων.
Ευλογεί τον λαόν πρό του Ιερού Ευαγγελίου.
 
Στον Ορθρο της ακολουθιας του Νυμφίου, παρουσία Αρχιερέως, ψάλλεται το "Τον Δεσπότη και Αρχιερέα" αργό σε ήχο Βαρύ κατα τους Αίνους? Αν όχι, τι ψάλλουμε?

Ο λόγος που δεν ψάλλεται Τον δεσπότην αργό είναι ότι δεν θα λειτουργήσει ο αρχιερέας, αλλά απλώς χοροστατεί. Τα εξηγεί και το συνημμένο από το Μουσικόν Τριώδιον του Άρχ. Θρ. Στανίτσα με μεγάλη ακρίβεια.

Εδώ το μέλος του Αινείτε Α ήχου από τον τότε Άρχ. Λαμπαδάριο της ΜΧΕ Θρ. Στανίτσα από τον Όρθρο Μ. Τετάρτης του 1957 (17.48 κ εξ). Ο α' χορός ψάλλει όταν ευλογεί ο αρχιερέας Εις πολλά έτη, και τη φράση δέσποτα ολοκληρώνει ο β΄ χορός, για να αρχίσει ο α΄χορός τα στιχηρά των Αίνων.


ΥΓ. Δυστυχώς όμως, πλέον, ευάριθμοι γνωρίζουν αυτή την τάξη, οπότε ρωτάς πρώτα τον χοροστατούντα τί θα πράξει, γιατί αν δεν ασπαστεί τις εικόνες...δεν έχει νόημα το αργό Αινείτε...το οποίο είναι του β΄ χορού...
 

Attachments

  • Τυπική διάταξη από το Μουσικόν Τριώδιον του Θρ. Στανίτσα.pdf
    271.1 KB · Views: 62
Last edited:
[...]γιατί αν δεν ασπαστεί τις εικόνες...δεν έχει νόημα το αργό Αινείτε...το οποίο είναι του β χορού...
Ωστόσο, πάρα πολλά στοιχεία στη λατρευτική πράξη έχουν διατηρηθεί, αν και σταδιακά εξέλιπε η (αρχική) αιτία ύπαρξής τους.
 
Υπάρχει και το "ως δόξει τω προεστώτι"
 
Last edited by a moderator:
Προσωπικά, άλλη απορία έχω.
Αφού (σε αντίθεση με τον Νυμφίο, ο Οποίος βρίσκεται στο προσκυνητάριο του Προνάου, από την Μ. Δευτέρα το πρωί, και άρα από το Δεσποτικό Θρόνο μεσολαβεί μία απόσταση τις άλλες ημέρες [ Μ. Δευτέρα , Τρίτη, Τέταρτη απόγευμα] ), ο Εσταυρωμένος στους Αίνους της Μ. Πέμπτης​ βρίσκεται στο Σωλέα, δηλαδή πολύ κοντά στο Θρόνο.
Πώς καλύπτονται (και τι χρειάζονται ) τα 3:00 + λεπτά, που διαρκεί το αργό "Αινείτε" ;
και το ρωτώ αυτό, όχι για να εισηγηθώ την μη ψαλμώδησή του, απλά επειδή αναρωτιέμαι ποιος ο ρόλος του τεχνικά, αφού και του συντόμου ο χρόνος, επαρκεί
 
Last edited:
Κέλευσον, πρὶν τὸ πασαπνοάριο ἀπαγγέλεται;

Σύμφωνα με το Βουδούρη, το "κέλευσον" απαγγέλεται κανονικά ("Τυπικόν" [τόμος 13 στη σειρά της έκδοσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης], σ. 136) και τη Μ. Πέμπτη μετά το τέλος του θ΄Ευαγγελίου (ο.π., σ. 144). Αυτά επιβεβαιώνονται και από τις ηχογραφήσεις που υπάρχουν.
 
και το ρωτώ αυτό, όχι για να εισηγηθώ την μη ψαλμώδησή του, απλά επειδή αναρωτιέμαι ποιος ο ρόλος του τεχνικά, αφού και του συντόμου ο χρόνος, επαρκεί

Κατά τη τάξη του πατριαρχικού ναού ο Πατριάρχης κατέρχεται του θρόνου στο δεύτερο «αινείται». Σε αυτή τη περίπτωση συνήθως ολοκληρώνεται το μέλος. Αμφιβάλλω όμως αν η τάξη αυτή τηρείται και αλλού.

 
Back
Top