Ασματικόν του Σταυρού ήχος Δι (Άγια) συντμηθέν παρά Γεωργίου Ραιδεστηνού (+ 1889)

#1
Αγαπητοί φίλοι χαίρετε εν Κυρίω!

Επισυνάπτω στην αγάπη σας το Ασματικό του Σταυρού - ήχος Άγια - συντμηθέν παρά Γεωργίου Ραιδεστηνού (+ 1889).

Σας εύχομαι καλή ακρόαση!

Χαίρετε!

Βιογραφικά στοιχεία Γεωργίου Ραιδεστηνού:http://music.analogion.net/Diafora/Raidesthnos_o_B.htm
 

Attachments

#4
Αγαπητοί φίλοι χαίρετε εν Κυρίω!

Επισυνάπτω στην αγάπη σας το Ασματικό του Σταυρού - ήχος Άγια - συντμηθέν παρά Γεωργίου Ραιδεστηνού (+ 1889).

Σας εύχομαι καλή ακρόαση!

Χαίρετε!

Βιογραφικά στοιχεία Γεωργίου Ραιδεστηνού:http://music.analogion.net/Diafora/Raidesthnos_o_B.htm
Επισυνάπτω και το μουσικό κείμενο του Ασματικού χωρισμένο με

συνεπτυγμένο χρόνο,έλξεις,ισοκρατήματα!

Α.Α
 

Attachments

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#5
Ἐάν ἐνδιαφέρεται κανείς, ἐκτός τῆς ἀνωτέρω ὡραίας καλιτεχνικής ἐκτελέσεως
καί διά τήν αὐτόματον ἤλεκτρονικήν μετροφωνικήν παραλλαγήν, ἔχει ἀναρτηθῆ είς: https://bzquality.wordpress.com/examples/
 
Top